z udziałem Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich                        w Wyrzysku reprezentowaną przez dyrektor p. Danutę Burytę- Arndt

Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku została zaproszona przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu do udziału w Narodowym Czytaniu „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Bierzemy udział w wojewódzkim projekcie „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”.

Naszą placówkę reprezentowała p. Danuta Buryta-Arndt dyrektor szkoły i nauczyciel języka polskiego. 

Na stronie internetowej ODN w Poznaniu zamieszczona jest poniższa informacja (https://odnpoznan.pl/sub,pl,narodowe-czytanie-odn-i-przyjaciele.html):

„Narodowe Czytanie „ODN i Przyjaciele”, 5 września 2020 pod Patronatem Honorowym Pary Prezydenckiej

W tym roku spotykamy się  w przestrzeni wirtualnej. Wraz z dyrektorami i nauczycielami z wielkopolskich szkół, doradcami metodycznymi, nauczycielami konsultantami z ODN w Poznaniu oraz przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, czytamy „Balladynę” Juliusza Słowackiego.

Zapraszamy do wspólnej lektury wszystkich pięciu aktów dramatu, które znajdziecie w poszczególnych filmach na naszym kanale.

Dziękujemy serdecznie Lektorom oraz Wam, że jesteście z nami!

Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Radio Poznań i MC Radio.

Nagrania zostały zrealizowane we współpracy z Green Studio, stworzonym z udziałem funduszy UE w ramach Projektu „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020” realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.” 

Zapraszamy do wysłuchania i obejrzenia nagrań całego utworu. 

Pod linkiem  https://youtu.be/EU7LJHOqKGc  znajduje się fragment z udziałem Dyrektor Szkoły  Akt  II „Balladyny”.