W dniu 06.04.2017r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku po raz kolejny zorganizowano Gminne Eliminacje Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Za przygotowanie konkursu odpowiadała mgr G. Burchardt-Kopycińska. Współorganizatorem turnieju była Gmina Wyrzysk, która ufundowałanagrody rzeczowe, natomiast Szkoła Podstawowa przygotowała medale i dyplomy dla drużyn.Uczestników konkursu, zaproszonych gości oraz nauczycieli serdecznie powitała zastępca dyrektora szkoły mgr M. Dróbka-Jiers.

W konkursie wzięły udział drużyny ze szkół podstawowych z  Kosztowa, Osieka nad Notecią oraz Wyrzyska. Eliminacje składały się z części teoretycznej (test wiedzy ogólnej o przepisach ruchu drogowego oraz test z  pierwszeństwa na skrzyżowaniach), a także z części praktycznej (jazda rowerem po torze przeszkód). Przebieg konkursu był bardzo zacięty, a uczniowie wykazali się wysokim zasobem wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W gminnych eliminacjach zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku, w składzie Amelia Tośko, Amelia Purczyńska, Wiktor Paluszkiewicz, Daniel Ptaszyński. Drużyna ta reprezentować będzie Gminę Wyrzysk w Powiatowym Turnieju  Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym 2017 w Pile. Drugą lokatę uzyskali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Osieku nad Notecią, trzecią drużyna ze Szkoły Podstawowej w Kosztowie.

Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: zastępca burmistrzWyrzyskapanTadeusz Perliński reprezentujący Urząd Miejski w Wyrzysku, harcmistrz Bożena Wojciechowska z komendy Hufca ZHP w Pile, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani M. Dróbka-Jiers.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe medale i dyplomy, a każdy z uczniów nagrody rzeczowe (akcesoria rowerowe) ufundowane przez Gminę Wyrzysk.

Wszystkim drużynom gratulujemy wiedzy i umiejętności. 

Grażyna Burchardt-Kopycińska