Uczniowie klasy V a Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zostali zaproszeni do udziału w lekcji języka polskiego na łonie natury. Dnia 29 marca 2017 r. pogoda dopisywała. Piątoklasiści podzieleni na trzyosobowe grupy, wyposażeni w wylosowane karteczki z zadaniami wyruszyli pod opieką nauczyciela języka polskiego p. Danuty Buryty –Arndt. Wszyscy uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami powtórzeniowymi i podziałem pracy w grupie, a efekty swojego wspólnego działania zaprezentowali w wiacie edukacyjnej na terenie ścieżki dydaktycznej pn. „Wodny Świat” przy stawie miejskim w Wyrzysku.