Nauczyciele naszej szkoły są przekonani, że nieustannie należy się dokształcać, poszerzać swoją wiedzę i doskonalić umiejętności, aby ciekawie, nowocześnie realizować podstawę programową. Dnia 18 października 2017 r. 50 nauczycieli wzięło udział w szkoleniu, odbywającym się w dwóch grupach – klas I-III oraz IV-VII, pn. „Myślenie algorytmami. Nauka programowania”. Zajęcia prowadzili programiści i trenerzy z Ośrodka Rozwoju Kompetencji Edukacyjnych (ORKE). Uczestnicy zdobyli wiadomości dotyczące narzędzi do nauki programowania na lekcjach, zajęciach pozalekcyjnych ze wszystkich przedmiotów.