25 października w ramach kampanii „SEGREGACJA NA OKRAGŁO” odbyło się spotkanie z przedstawicielem  Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.  W prelekcji uczestniczyli uczniowie klas V-tych,  w tym klasa patronacka V b. Nasz gość P. Romuald Burczyk  w sposób bardzo obrazowy wyjaśnił, na czym polega selektywna zbiórka odpadów i jakie przynosi ona korzyści dla ludzi i całego środowiska. Wystąpienie uatrakcyjniła prezentacja multimedialna. Uczniowie dowiedzieli się z niej, iż niektóre odpady stanowią wartościowe surowce wtórne, które po przetworzeniu zyskają „drugie życie” w takiej samej lub zupełnie innej postaci. Dzięki temu oszczędzamy zasoby przyrody, energię oraz zmniejszamy ilość odpadów wywożonych na wysypiska śmieci.

Na koniec odbył się quiz utrwalający poznane zasady recyklingu. Zadaniem uczestników było prawidłowe posegregowanie odpadów według zasad obowiązujących na terenie Naszej Gminy. Klasa patronacka dostała zestaw trzech koszy, tzw. stację mobilną, obejmujący pojemnik na szkło, papier i tworzywa sztuczne. Wszyscy obecni otrzymali również ulotki edukacyjne zawierające dokładne  instrukcje na temat selektywnej zbiórki odpadów.

Tekst i zdjęcia:

Barbara Kornacka