W piątek 28 kwietnia 2017 r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się II Międzyszkolny Konkurs Czytania ze Zrozumieniem z Języka Angielskiego. Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Urząd Miejski w Wyrzysku, który ufundował nagrody rzeczowe. Do zmagań przystąpili uczniowie z klas czwartych, piątych i szóstych z czterech szkół podstawowych – Falmierowa, Kosztowa, Łobżenicy i Wyrzyska. Uczestnicy zostali wyłonieni w wewnątrzszkolnych eliminacjach. Przybyłych gości serdecznie powitała dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani Danuta Buryta-Arndt. Podkreśliła, że w dzisiejszych czasach bardzo ważna jest znajomość języków obcych, a szczególnie języka angielskiego, dlatego cieszy ją wysoki poziom, jaki reprezentują uczestnicy dzisiejszego konkursu.  Pani dyrektor życzyła wszystkim uczestnikom powodzenia w konkursowych zmaganiach.

Czterdziestopięciominutowy test sprawdzał umiejętność rozumienia tekstów czytanych w języku angielskim, na podstawie których należało wykonać przypisane im zadania.

Podczas gdy komisja konkursowa w składzie: p. Zofia Łapińska, p. Krystian Gordon, p. Anna Małek, p. Anna Pietrasik, i p. Anna Poniewierska sprawdzała testy, uczniowie mieli czas na odpoczynek przy słodkim poczęstunku i na rozmowy z rówieśnikami.

Poziom wiedzy i umiejętności uczestników konkursu był bardzo wysoki i wyrównany. Laureaci konkursu  otrzymali nagrody w trzech kategoriach wiekowych. W kategorii klas IV wyniki ukształtowały się następująco: Tymoteusz Łąpieś ze Szkoły Podstawowej z im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zajął I miejsce, Tymoteusz Kot ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Łobżenicy uzyskał II miejsce, a Amelia Purczyńska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku III miejsce. W kategorii klas V najwyższy laur przypadł Patrykowi Koszucie ze Szkoły Podstawowej im. M. Konopnickiej w Kosztowie. II miejsce otrzymała Zofia Kałużna ze Szkoły Podstawowej  im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. III miejsce zajął Szymon Ziarnik ze Szkoły Podstawowej im. KEN w Łobżenicy. W klasach VI w czołówce znaleźli się: Konstancja Pazderska ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku (I miejsce), Justyna Starszak ze Szkoły Podstawowej im KEN w Łobżenicy   (II miejsce) i Olga Mrotek ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku (III miejsce). Wszystkim laureatom wręczono dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Burmistrz Wyrzyska Panią Bogusławę Jagodzińską. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki. Nauczycielom przygotowującym uczniów do konkursu wręczono podziękowania za przygotowanie swoich podopiecznych, a przede wszystkim za rozwijanie pasji językowych wśród uczniów. 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i zachęcamy do ciągłego zgłębiania tajników języka angielskiego i kultury krajów anglojęzycznych!

                                                                                                          Tekst: Anna Poniewierska

                                                                                              Zdjęcia: Anna Poniewierska

                                                                                                          Anna Pietrasik