Dnia 18 i 19 stycznia 2017 r. w sali widowiskowej wyrzyskiej Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich zaszczycili nas swoją obecnością zacni goście: Babcie i Dziadkowie uczniów klas młodszych.                                                                                                              

Już od kilku lat ta uroczystość wpisuje się w harmonogram uroczystości szkolnych. Uczniowie klasy pierwszej oraz klas drugich i trzecich pragnęli podziękować za miłość i troskę poprzez piosenki, wiersze, inscenizacje i taniec. Uroczystość otworzyła pani dyrektor Danuta Buryta- Arndt. Podziękowała za tak liczne przybycie Seniorów i zaproszonych gości, m.in. wiceburmistrza Wyrzyska pana Tadeusza Perlińskiego oraz dyrektor SAP pani Magdaleny Strzałkowskiej. Zapewniła, że miłość wnuków do Dziadków jest nieprzebrana i żarliwa. Zauważyła, że to dzięki nim uczymy się szacunku, życzliwości do drugiego człowieka, angażujemy się w rozwijanie zainteresowań, uczymy się sentymentu do małych, ale jakże ważnych rzeczy. Doceniła fakt, że to właśnie Dziadkowie opiekują się wnuczętami, gdy zapracowani rodzice nie mają czasu.                                                                                                            

Jako pierwsi wystąpili na scenie i głos zabrali najmłodsi uczniowie naszej szkoły. Złożyli najserdeczniejsze życzenia: życia najdłuższego, pociechy, szczęścia i zdrowia dobrego. Zapewnili ukochanych Dziadków o swojej bezgranicznej miłości i podziękowali za wszelkie dobro, które płynie z ich strony, czyli za ogrzane ręce, za zszycie podartych spodni, za codzienne, poranne pobudki do szkoły i przygotowanie pysznego śniadanka, za troskę. Zaśpiewali także piosenkę o babci, która kiedyś także była mała i bawiła się łopatką w piaskownicy. Potem drugoklasiści uświadomili nam, w czym pomagają kochane Babcie i najukochańsi Dziadkowie. Kto cierpliwie nauczy jazdy na rowerze, kto na ryby zabierze, kto opowie bajki, których już nikt nie pamięta i do snu utuli zmęczone wnuczęta?  Skarbem jest mieć takie oparcie w rodzinie, jakim są Babcie i Dziadkowie. Pewne jest, że wszystko milsze jest lepsze, ciekawsze kiedy w domu ma się na zawsze dobrych Dziadka i  Babcię. Miłe i serdeczne słowa skierowali także do szanownych gości uczniowie klasy 2 b. Życzyli, aby nasi ukochani goście zawsze byli uśmiechnięci, by troski ich omijały, by zostali z nami 100 lat. Następnie dzieci klasy 2 c zaprezentowały inscenizację, która miała miejsce w leśnej chatce. Uczniowie przemienili się w tańczące drzewa, kwiaty, chmurki i słońce. Specjalnie dla Babć i Dziadków uczniowie klasy 2 d przygotowali inscenizację o dzieciach brodatego pana Roku. W ten zimowy dzień nie zabrakło też piosenki pt. „ Pada śnieg”.                              

Następnego dnia „Koncert Seniorom” przygotowali uczniowie klas trzecich.                                                          

W programie artystycznym taniec „Modraczków”, który tworzą uczniowie wszystkich klas trzecich i taniec nowoczesny w wykonaniu klasy IIIe, przeplatał się z wierszami recytowanymi głównie przez klasy IIIa i IIIb i piosenkami wyśpiewanymi prze klasę IIIc i IIId.  Finałowa, wspólnie odśpiewana, piosenka pt. „Pięknie żyć” ukazała jeszcze raz sens takich międzypokoleniowych spotkań i u niejednego Gościa wywołała ogromne wzruszenie.                                            

Każdego dnia na zakończenie programów artystycznych, wnuczęta głośnym chórem odśpiewały „Sto lat” swoim Babciom i Dziadkom. Serce dzieci włożone w przygotowanie „Koncertu Seniorom” zostało nagrodzone ogromnymi brawami i ciepłymi uściskami. Uroczystość zakończył skromny poczęstunek, który przygotowali rodzice uczniów.

Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej SP Wyrzysk