W styczniu 2017r. poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Meditest, w którym uczestniczyło 21 uczniów z naszej szkoły. Konkurs wiedzy na temat zdrowia został zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie znajomości budowy ludzkiego organizmu oraz szerzenie wiedzy dotyczącej postępowania w nagłych wypadkach. Uczniowie rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania. Mimo dużej skali trudności i surowych zasad oceniania uczniowie z naszej szkoły poradzili sobie wyśmienicie. Po otrzymaniu wyników okazało się, że w kategorii klas III – IV najlepszy wynik w skali kraju uzyskała uczennica z klasy IV a – Amelia Purczyńska, która otrzymała dyplom wyróżnienia. Oto  uczniowie, którzy uzyskali najlepsze wyniki w naszej szkole:

  1. Amelia Purczyńska – uczennica klasy IV a uzyskała 44 pkt (na 60 możliwych
    do zdobycia), lokując się na 14 miejscu w skali kraju;
  2. Zofia Kałużna – uczennica V b- 45 pkt, 16 miejscu;
  3. Bartosz Tojza – uczeń klasy III a – 41pkt, 17 miejsce;
  4. Amelia Szturo- klasa V c – 41 pkt, 20 miejsce.

Świetne wyniki uczestników konkursu w skali Polski świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu medycyny, która niewątpliwie przyda się nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestników, potwierdzające udział w Konkursie Meditest.

   GRATULUJEMY!!!

 

Tekst

Barbara Tucholska