W lutym poznaliśmy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Meditest, w którym uczestniczyło 18 uczniów z naszej szkoły.  Konkurs wiedzy na temat zdrowia, został zorganizowany przez Ogólnopolskie Centrum Edukacji w Warszawie. Jego celem było promowanie zdrowego stylu życia, pogłębianie znajomości budowy ludzkiego organizmu oraz szerzenie wiedzy dotyczącej postępowania w nagłych wypadkach. Uczniowie, rozwiązując test składający się z 30 zadań, musieli wykazać się bardzo obszerną wiedzą, znacznie wykraczającą poza program nauczania.  Mimo dużej skali trudności i surowych zasad oceniania uczniowie z naszej szkoły poradzili sobie wyśmienicie. Po otrzymaniu wyników okazało się, że w kategorii klas 3-4 najlepsze wyniki w skali kraju uzyskały dwie uczennice, które   otrzymały dyplomy wyróżnienia. Są to Zofia Kałużna z klasy IV b oraz Amelia Szturo z klasy IV c. Oto wyniki  uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w naszej szkole:

  1. Zofia Kałużna – uczennica klasy IV b uzyskała 50 pkt (na 60 możliwych do zdobycia), lokując się na 10 miejscu w skali kraju;
  2. Amelia Szturo- klasa IV c – 46 pkt, 14 miejsce;
  3. Mateusz Orlinski – klasa III b – 42 pkt, 18 miejsce;
  4. Tymon Łąpieś – klasa III a – 41 pkt, 19 miejsce;
  5. Patrycja Płaczek – klasa III c – 41 pkt, 19 miejsce.

Świetne wyniki uczestników konkursu w skali Polski świadczą o ich wysokim poziomie wiedzy z zakresu medycyny, która niewątpliwie przyda się nie tylko na lekcjach, ale i w życiu codziennym.

Wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy uczestników, potwierdzające udział w Konkursie Meditest. Zosia i Amelia na pamiątkę ogólnopolskiego sukcesu dostały także nagrody książkowe od Dyrekcji naszej szkoły.

GRATULUJEMY!!

 

Tekst i zdjęcia

Barbara Tucholska