Dnia 06.12.2016 r. na terenie szkoły zrealizowane zostały warsztaty profilaktyczne dla klas drugich i trzecich ,,Przemoc, agresja, konflikty”.  Zajęcia odbywały się w sześciu grupach i trwały jedną godzinę lekcyjną. Dzięki wykorzystaniu aktywnych form pracy uczniowie pod okiem specjalisty zdobywali niezbędne zręczności życiowe, ułatwiające pełne funkcjonowanie w grupie. Uczestnicy warsztatów wspólnie w sposób dla siebie zrozumiały definiowali takie pojęcia jak konflikt, agresja i przemoc. Prowadzący w trakcie zabaw  umożliwiał zrozumienie wartości wyrażania własnych emocji, rozwiązywania konfliktów oraz wychodzenia z trudnych sytuacji obronną ręką. Poprzez udział w zabawach psychologicznych dzieci dowiedziały się, jakie zachowania pozwolą osiągnąć im upragnione cele, bez ranienia i krzywdzenia innych.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach realizacji planowanych zagadnień
z zakresu szkolnego programu profilaktyki.

Środki finansowe umożliwiające realizacje przedsięwzięcia zostały przyznane
z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

Tekst: Urszula Lach