Dnia 6 kwietnia br. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku uczcili pamięć zmarłego jedenaście lat temu papieża Polaka, św. Jana Pawła II, prezentując w sali widowiskowej przedstawienie teatralne pt. „Obrazy z życia św. Jana Pawła II”.

Aktorami byli uczniowie kl. II- VI należący do kółka teatralnego. W rolę rodziców Karola Wojtyły wcielili się Anna Matuszewska i Tymoteusz Łąpieś z kl. III a. Maryję zagrała Aleksandra Dasiukiewicz z kl. III b, narratorem była Wiktoria Mróz z kl. VI a. Recytatorzy to  Samira Belaid, Aleksandra Bystrzycka, Martyna Borzych z kl. II c, Katarzyna Mocek z kl. II a, Wiktoria Pawlak, Zuzanna Kozimor, Julia Szefler z kl. II b, Jan Kałużny, Marta Nowicka, Julia Boniowska, Julia Wojczyńska z kl. III b, Kinga Pietrysiak, Agata Tyburczy i Klaudia Lewińska z kl. V a oraz Zuzanna Jaskólska, Julia Mocek i Alicja Rogalska z kl. VI a.

Pieśni i piosenki religijne przepięknie wykonały uczennice z kl. IV c : Klaudia Duszczak oraz Karolina  Mróz, Monika Manthai z kl.IV b  oraz Natalia Skrzypczyńska z kl. VI a. Na organach wzruszające pieśni ku czci Maryi zagrał uczeń kl. IV b Wiktor Paluszkiewicz.

Celem przedstawienia było przypomnienie życiorysu Karola Wojtyły: czasy dzieciństwa, nauki w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, czasy okupacji, nauki w seminarium duchownym, lata kapłaństwa,  wybór na Stolicę Piotrową oraz sprawowanie posługi papieskiej aż do śmierci, która nastąpiła 2 kwietnia 2005 r. Chociaż nasz rodak, św. Jan Paweł II, odszedł do domu Ojca jedenaście lat temu, to pamięć o tym Wielkim Świętym na zawsze pozostanie w sercach wszystkich ludzi żyjących w najdalszych krańcach świata. Zostanie zapamiętany jako człowiek o wielkim sercu, pochylający się nad każdym cierpiącym, niosącym pokój, dobro, wiarę, nadzieję i miłość.

Po zakończeniu programu artystycznego głos zabrała dyrektor szkoły pani Danuta Buryta- Arndt, dziękując małym artystom i nauczycielom na przygotowanie wzruszającego, refleksyjnego przedstawienia. Przeczytała zebranym krótką humorystyczną historyjkę z dzieciństwa Papieża Polaka. Dodała, gratulując, że występujący pokazali ogrom zdolności i umiejętności, który trzeba w sobie rozwijać. Pani Dyrektor wręczyła dyplomy uczniom, którzy zostali zwycięzcami konkursu plastycznego o św. Janie Pawle II, zorganizowanym w naszej szkole z okazji XI Rocznicy Jego śmierci i rocznicy kanonizacji. Zachęciła też do oglądania  przepięknych, wykonanych różnymi technikami prac uczniowskich, które zostały wystawione przy scenie sali widowiskowej.

Nad oprawą muzyczną czuwała pani Edyta Kałużna. Pomocą w obsłudze sprzętu nagłaśniającego służył pan Wojciech Sobiech. Uczniów do przedstawienia przygotowała pani Renata Belaid. Dekorację wykonały panie Mariola Muranko i Renata Belaid.

 

Tekst: Renata Belaid

Zdjęcia: Agnieszka Spirydow