W dniach 14-23 marca tradycyjnie w naszej szkole przeprowadzony został Tydzień Zdrowia.
W tym roku szczególną uwagę poświęcono nałogom. Hasło przewodnie brzmiało „Pamiętaj! – Nałogi zepchną Cię z dobrej drogi!

Edukacja zdrowotna w szkole to nie tylko przekazywanie wiedzy, lecz także kształtowanie postaw i zachowań, dlatego podczas Tygodnia Zdrowia angażowaliśmy uczniów do konkretnych działań.

Na lekcjach plastyki powstawały plakaty, na których uczniowie umieszczali ciekawe hasła zapobiegające nałogom. Wykazali się tu dużą świadomością – dokonywali trafnych wyborów tego, co jest zdrowe, a jakich zachowań należy unikać. Wszystkie prace przykuwały uwagę bogatą kolorystyką i pomysłowością. .

Zdrowie to nie tylko nałogi, ale przede wszystkim zapobieganie im. Dlatego podczas trzech pierwszych dni na boisku szkolnym odbywały się zawody w skakaniu przez skakankę. Dziesięcioosobowe składy z poszczególnych klas rywalizowały ze sobą pobijając swoje zeszłoroczne wyniki. Tegoroczny rekord szkoły należy do Julii Barcikowskiej z klasy szóstej.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ogólnoszkolnym aerobiku. Pokaz przeprowadziła pani Dorota Piasecka – instruktorka OSiR-u.  Atrakcyjność i dynamika ćwiczeń przyciągnęły rzesze zainteresowanych. Większość włączyła się w ich wykonanie z ogromnym zaangażowaniem.

Aby poprzeć poznaną na lekcjach wiedzę danymi naukowymi, zaproszono dr n. med. Michała Śrona, który od lat wspiera naszą szkołę podczas obchodów Tygodnia Zdrowia. Na lekcjach wychowania fizycznego odbyły się spotkania z panią higienistką, która przeprowadzała pogadanki na temat higieny osobistej. Dla uczennic klas szóstych zorganizowano zajęcia pt. „Między nami kobietkami”. Miały one na celu uświadomienie zmian zachodzących w organizmie podczas dojrzewania.

W trakcie akcji zwrócono dużą uwagę na związek między aktywnością fizyczną a zdrowym odżywianiem. Ciekawą formą umożliwiającą wykorzystanie zdobytej wiedzy w działaniu praktycznym były zajęcia kulinarne przeprowadzone pod czujnym okiem wychowawców.
W sali widowiskowej każda klasa przygotowywała stoisko ze zdrowymi potrawami samodzielne przygotowanymi przez uczniów.

Podczas inauguracji Tygodnia Zdrowia w krótkim programie artystycznym zaprezentowali się członkowie koła przyrodniczego. Przygotowane przedstawienie ukazało szkodliwość palenia papierosów i zachęciło do spędzania aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu w gronie rodzinnym.

Cennymi nagrodami ufundowanymi przez Urząd Miasta w Wyrzysku zostali nagrodzeni zwycięzcy konkursów organizowanych w ramach Tygodnia Zdrowia.

Działania podjęte podczas Tygodnia Zdrowia miały wskazywać młodym ludziom zalety płynące
z aktywnego i zdrowego trybu życia. Podkreślano korzyści psychiczne, takie jak zwiększanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności i systematycznej pracy nad sobą.

Celem tego tygodnia było przekazanie i utrwalenie zasad zdrowego stylu życia, uzupełnianie
i wzbogacanie wiedzy o zdrowiu, jego wartości oraz jego zagrożeniach . Uczniowie nabyli umiejętności dbania o swoje zdrowie.

Organizatorami Tygodnia Zdrowia były nauczycielki przyrody: pani Barbara Tucholska i pani Barbara Kornacka.

Tekst i zdjęcia

Barbara Tucholska