W dniach 18 – 22 kwietnia 2016r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się Tydzień Profilaktyki, który spotkał się z dużym zainteresowaniem wszystkich uczniów z klas I-III oraz IV-VI. Codziennie, przez 5 dni, organizowane były przeróżne atrakcje, zadania plastyczne, konkursy, quizy. Działania te miały za zadanie pokazać dzieciom alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, a także promować zdrowy styl życia i ostrzegać przed realnym zagrożeniem uzależnień. W ramach aktywnego spędzania wolnego czasu odbywały się w szkole tzw. aktywne przerwy, podczas których wszyscy uczniowie mieli okazję gimnastykować się przy muzyce. Ćwiczenia poprowadziła p. Dorota PiaseckaOśrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku.

Profilaktyka to nie tylko zachęcanie do aktywnego i zdrowego trybu życia. To również zapobieganie nałogom oraz  uświadamianie brania odpowiedzialności za swoje czyny. Dlatego też w środę 20 kwietnia 2016r uczniowie klas VI podczas godziny wychowawczej spotkali się z mł. asp. Anną Starzyńską, policjantką z Komendy Powiatowej Policji w Pile. Celem spotkania była prelekcja na temat odpowiedzialności karnej nieletnich w przypadku popełnienia czynów karalnych.

W ramach Tygodnia Profilaktyki aktywnie działała również świetlica szkolna. Panie nauczycielki przygotowały mnóstwo quizów, krzyżówek, łamigłówek, z którymi przez cały tydzień zmagali się przedstawiciele klas II-VI.

Aby uczniowie mogli wykazać się talentem artystycznym, nie zabrakło konkursów plastycznych. Dla klas II i III odbył się konkurs na temat zdrowego odżywiania Uczniowie klas młodszych mogli wykazać się również w konkursie na temat szkodliwości palenia. Powstałe prace utworzyły piękną wystawę na holu szkolnym. Nie zapomniano o klasach starszych tj. IV – VI. W tej kategorii wiekowej zorganizowano  konkurs pod hasłem „Aktywny i zdrowy tryb życia – sposobem na uniknięcie uzależnień”.

W piątek uczniowie i nauczyciele poprzez czerwony element swojego ubioru, zamanifestowali swój sprzeciw wobec uzależnień. Aby przybliżyć to zjawisko, w naszej szkole gościliśmy p. Jarosława Łopińskiego –  instruktora terapii uzależnień pracującego w Centrum Pomocy Specjalistycznej „Remedium” w Wyrzysku, który w formie warsztatowej przedstawił problem uzależnień. W spotkaniu tym uczestniczyli uczniowie klas IV – VI.

Po wystąpieniu naszego gościa nastąpiło podsumowanie Tygodnia Profilaktyki dla uczniów starszych klas oraz ogłoszono wyniki przeprowadzonych konkursów w tej kategorii wiekowej. Nagrody i dyplomy wręczyła dyrektor szkoły pani mgr Danuta Buryta – Arndt w towarzystwie gościa specjalnego – przedstawiciela Urzędu Miejskiego – pani Kamili Bąkinspektora ds. oświaty, zdrowia, kultury i sportu.

Następnie w sali widowiskowej zgromadzili się uczniowie klas I-III, którzy z dużym zaciekawieniem obejrzeli scenkę profilaktyczną pt. „Czerwony Kapturek w nowej wersji” w wykonaniu starszych kolegów z klasy IV a i klasy IV c. Na zakończenie spotkania nastąpiło podsumowanie całotygodniowych zmagań wśród uczniów klas I – III. Najlepsze klasy oraz uczniowie zostali uhonorowani nagrodami i dyplomami, które otrzymali z rąk pani dyrektor mgr Danuty Buryty – Arndt. Nie zabrakło też ciepłych słów podziękowań ze strony pani dyrektor  dla organizatorów Tygodnia Profilaktyki

Nad całością Tygodnia Profilaktyki czuwał zespół w składzie: nauczyciele świetlicy – p. Elżbieta Walas, p. Anna Muszyńska, p. Sandra Stępień, wychowawcy klas II –  p. Magdalena Kozimor, p. Małgorzata Jakóbek, p. Mariola Muranko, p. Ewelina Łuka (koordynator ds. profilaktyki w kl. I – III), p. Anna Kostecka, p. Anna Pietrasik (koordynator ds. profilaktyki w kl. IV – VI) oraz główny koordynator działań Tygodnia Profilaktyki – p. Renata Pająk (nauczyciel – logopeda).

Szczególne podziękowania kierujemy do Urzędu Miejskiegow Wyrzysku jako współorganizatora Tygodnia Profilaktyki i fundatora przepięknych nagród.

 

Tekst: Magdalena Kozimor

Zdjęcia: Anna Muszyńska