Takie hasło przyświecało harcerkom i harcerzom z 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” im. Franciszka Muracha działającej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku podczas Ogólnopolskiej Pieszej Pielgrzymki Harcerzy do grobu Świętego Wojciecha, która odbyła się w dniach 22 – 24 kwietnia 2016r. Hasło nawiązywało do obchodów 1050 rocznicy Chrztu Polski.

W piątkowe popołudnie harcerze wyruszyli ku nowej przygodzie, około godziny 17.00 autokarem udali się do Gniezna, a stamtąd z oczekującą nań inną grupą harcerzy, pojechali pociągiem do Lednogóry. Następnie uczestnicy wyjazdu odbyli nocną wędrówkę z pochodniami i Krzyżem Światowych Dni Młodzieży nad Jezioro Lednickie. Tam w świetle pochodni harcerze, przeszli przez Bramę Trzeciego Tysiąclecia, by nad brzegiem Jeziora Lednickiego odmówić wspólną modlitwę. Po oprowadzeniu po Polach Lednickich odwiedzanych co roku przez tysiące osób uczestniczących w Ogólnopolskich Spotkaniach Młodzieży  harcerze  udali się na nocne czuwanie przy ognisku. Młodzież czuwając, wsłuchiwała się w interesujące opowieści kapelana, ks. Wojciecha, który w ciekawy sposób starał się przybliżyć młodym jak najwięcej wątków historycznych i religijnych z życia Mieszka  i Dąbrówki. Nie zabrakło również wspólnego śpiewania i pałaszowania smacznych kiełbasek.

Nazajutrz wcześnie rano wszyscy uczestnicy udali się na mszę św., w której nasi harcerze wzięli czynny udział. Msza odbyła się w ruinach średniowiecznej kaplicy na Ostrowie Lednickim, gdzie podobno wszystko się zaczęło, czyli, gdzie powstała Polska. To miejsce, gdzie w X wieku powstała rezydencja pierwszych władców Polski. Na wyspie na Jeziorze Lednickim wzniesiono kamienny pałac z kaplicą, w której część naukowców umieszcza miejsce prawdopodobnego chrztu Mieszka I w 966 roku.

Po uroczystej mszy i dołączeniu się reszty pielgrzymów, wszyscy wyruszyli „Szlakiem Ottona III i Bolesława Chrobrego” do Gniezna, do Grobu św. Wojciecha. Trasa wędrówki liczyła blisko 20 km, a więc stała się wielkim wyzwaniem dla wędrujących. Około godziny 13.00 pielgrzymi przekroczyli progi Katedry Gnieźnieńskiej i przekazali ww. krzyż oczekującym tam kolejnym pielgrzymom. Warto zaznaczyć, iż krzyż ten  podarował młodzieży Ojciec Święty Jan Paweł II w 1984r. Od tego momentu przebył on tysiące kilometrów, wędrując z kraju do kraju. Niebawem dotrze on do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży. Dźwiganie  tego krzyża było wielkim zaszczytem dla członków naszej drużyny. Harcerze nieśli go w wielkiej zadumie, z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem.

Uczestników harcerskiej pielgrzymki nie mogło również zabraknąć na sobotnich i niedzielnych obchodach ku czci św. Wojciecha. Wraz z harcerzami gnieźnieńskiego hufca przeszli oni ulicami miasta we wspólnej procesji, a także uczestniczyli w mszy św. sprawowanej na placu św. Wojciecha. W sobotę wzięli także udział w wieczornym koncercie na gnieźnieńskim rynku.

1050-lecie chrztu to dobry moment na włączenie do drużyny harcerskiej nowych członków. W związku z powyższym w sobotnią noc uroczyste przyrzeczenie harcerskie złożyli druh Jędrek i druh Dawid. Przysięgali oni na krzyż harcerski z Relikwiami bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego – patrona polskich harcerzy, który udostępnili nam harcerze z Gniezna. Dzięki uczestnictwu w jubileuszowych obchodach Chrztu  druhny i druhowie nawiązali wiele nowych kontaktów i przyjaźni.

Po tak obfitych doznaniach uczestnicy wyprawy powrócili do domów, przywożąc ze sobą mnóstwo niesamowitych wrażeń i wspomnień oraz szczególny prezent, a mianowicie akt uczestnictwa, który otrzymali z okazji odbytej pielgrzymki do grobu św. Wojciecha w Roku Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski podpisany przez Prymasa Polski Wojciecha Polaka.

 

Zdjęcia i opracowanie:

6 DH „Sokoły”