Dnia 8 kwietnia 2016r.  w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się  już po raz dziewiąty Gminny Konkurs Piosenki Religijnej z okazji  XI – tej rocznicy śmierci Świętego Jana Pawła II.

Organizatorem konkursu była Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku i Urząd Miejski w Wyrzysku, który ufundował nagrody książkowe.

Adresatami konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjów, znajdujących się na terenie naszej gminy. W wokalnych zmaganiach wzięło  udział 18 solistów. Celem konkursu było: pielęgnowanie pamięci o Ojcu Świętym Janie Pawle II, prezentacja piosenki religijnej, uczczenie 1050 rocznicy chrztu Polski, rozwijanie umiejętności i zdolności muzycznych dzieci i młodzieży, integracja dzieci i młodzieży Gminy Wyrzysk oraz promowanie młodych talentów.

Na początku konkursu głos zabrała pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku mgr Danuta Buryta – Arndt, która powitała wszystkich zebranych, a szczególnie uczestników, życząc im pięknej prezentacji swojego wokalnego talentu. Podkreśliła, że „piosenka religijna jest wyrazem radosnej modlitwy, wyrazem rozmowy z Bogiem, wyrazem refleksji. I tak, jak powiedział ks. Jan Twardowski – „w kościele trzeba się od czasu do czasu uśmiechać”. Pani Dyrektor zaznaczyła: „Czerpmy siłę z usłyszanych tutaj słów piosenek mniej i bardziej znanych, do zmagania się z trudami codziennego życia”.

Następnie uczennice kl.VIa Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – Wiktoria Mróz i Julia Mocek przypomniały biografię i  utwory papieża Jana Pawła II. Po czym nastąpiło losowanie kolejności występów .

Uczniowie rywalizowali  w następujących kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe klasy I – III i klasy IV – VI oraz gimnazja.                                                                                       Jury w składzie : pani Kamila Bąk – inspektor oświaty Urzędu Miejskiego w Wyrzysku, pani Barbara Pawlak – pracownik Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku, pani Magdalena Smełsz – kierownik Biblioteki Miejskiej w Wyrzysku, pan Henryk Plica –  emerytowany dyrektor SP w Wyrzysku, nauczyciel muzyki   i pan Krzysztof Badura – członek Wyrzyskiego Chóru Męskiego,  miało trudne zadanie do wykonania, bo wszyscy uczestnicy byli perfekcyjnie przygotowani. Przewodniczący komisji pan Henryk Plica podkreślił wysoki poziom konkursu, wspaniałe prezentacje znanych i nowych pieśni religijnych, różnorodność repertuaru.

Ostatecznie zwycięzcą w kategorii kl. I – III został Jakub Kałużny ze SP w Wyrzysku. Tuż za nim znalazła się uczennica ze SP w Gleśnie – Zuzanna Krakowiak, która zdobyła II miejsce,    a  III miejsce przypadło  Karolinie Krakowiak też ze SP w Gleśnie. Na wyróżnienie zasłużyła Marcelina Gieruć ze SP w Falmierowie.

W kategorii kl. IV – VI – I miejsce zdobył Kamil Buda – uczeń SP w Osieku nad Notecią. Zaraz za nim na podium stanęła jego szkolna koleżanka Talita Stańczyk ze SP w Osieku nad Notecią. III miejsce- zdobyła Karolina Mróz ze SP w Wyrzysku, a wyróżnienie Klaudia Duszczak , też ze SP w Wyrzysku.

Laureatką konkursu w kategorii najstarszej, czyli gimnazjum  została Nicola Wacholc z Wyrzyska. Na drugim miejscu Martyna Urban, reprezentantka Gimnazjum w Wyrzysku, a na trzecim uczennica Gimnazjum w Osieku nad Notecią – Klaudia Wróblewska. Natomiast wyróżnienie komisja postanowiła przyznać Patrycji Tarnowskiej z Gimnazjum w Osieku nad Notecią.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Uczestników muzycznych zmagań przygotowali ze Szkoły Podstawowej w Gleśnie i Kosztowie  pani  mgr Ewa Dmochewicz, ze Szkoły Podstawowej w Falmierowie pani mgr Halina Urban, ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Osieku nad Notecią  pan mgr Leszek Kusz, z Gimnazjum w Wyrzysku pani mgr Agnieszka Rummel, a ze Szkoły Podstawowej w Wyrzysku pani mgr Edyta Kałużna.

Nad całością konkursu czuwała pani mgr Kornelia Kwasińska.

Uroczystego wręczenia nagród dokonali członkowie jury wraz z panią dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku mgr Danutą Burytą – Arndt. Pani Dyrektor pogratulowała zwycięzcom i ich opiekunom. Podkreśliła, że talent młodych uczestników, pokazany w dzisiejszych rozgrywkach, należy rozwijać, należy pracować utalentowanymi dziećmi i młodzieżą, zachęcać do śpiewania, do rozwijania umiejętności. Bo nie jest sztuką otrzymać zdolności wraz z życiem, sztuką jest je dostrzec, sztuką jest je pielęgnować, sztuką jest je rozwijać i doskonalić.

Na zakończenie konkursu pani dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gleśnie mgr Ewa Dmochewicz zaproponowała wszystkim uczestnikom, opiekunom, rodzicom, komisji oraz organizatorom zaśpiewanie ulubionej pieśni Ojca Świętego Jana Pawła II, pt. ,,Barka”.

Tym bardzo wzruszającym śpiewem złożono hołd wielkiemu naszemu rodakowi i podziękowano wykonawcom.

Wszystkim solistom  serdecznie  gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, zachęcając w ten sposób do wzięcia udziału w następnym konkursie, 10. Jubileuszowym, który odbędzie się  już za rok.

 

Notatka: mgr Kornelia Kwasińska

Zdjęcia: mgr Edyta Kałużna