„Dbamy o poprawność i piękno języka ojczystego” – to tytuł programu Wolontariatu Pracowniczego „inicJaTyWy z PHILIPSem” realizowanego w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Celem projektu jest popularyzacja dbania o poprawność i piękno języka polskiego w mowie i w piśmie wśród dzieci. W związku z tym istotne było stworzenie uczniom przyjaznych, estetycznych warunków do nauki języka polskiego oraz umożliwienie eksponowania prac literackich i dziennikarskich.  W szkole w ramach zajęć pozalekcyjnych działa gazetka internetowa „Długa przerwa”, dlatego zrodził się pomysł stworzenia miejsca do pracy członków redakcji w celu umożliwienia uczniom doskonalenia swoich umiejętności posługiwania się technologiami informacyjnymi.

Przedsięwzięcie ma także wpłynąć na promocję szkoły poprzez dokumentowanie przez dzieci wydarzeń, swoich zainteresowań i pasji na stronie internetowej placówki.

W remont klasy włączyli się rodzice uczniów pracujący w firmie „Philips Lighting Poland Sp. z o.o. z siedziba w Pile: p. Mahomed Belaid (wnioskujący o udzielenie wsparcia na realizację projektu), p. Julian Kwasiński, p. Leszek Malczewski. Remont realizowali także dyrekcja i pracownicy szkoły: p. Roman Dziubek, p. Henryk Engler, p. Karolina Pawłowska, p. Anna Kubiś , p. Daria Maciejewska.

Serdecznie dziękujemy rodzicom, pracownikom oraz Zarządowi firmy Philips Lighting Poland w Pile i liczymy na dalszą równie owocną współpracę.

Dzięki tej inicjatywie klasa jest odnowiona, kolorowa. Na pewno stworzone warunki sprawią, że dzieci chętniej i szybciej będą tworzyły teksty literackie.

DZIĘKUJEMY!