W minionym tygodniu uczniom w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku szczególnie przyświecało hasło: „Darzę szacunkiem ojczystą mowę i udowadniam to każdym słowem”. Cytat z Małgorzaty Strzałkowskiej stał się motywem przewodnim XI Tygodnia Poprawnej Polszczyzny. Do jego głównych celów należało uwrażliwianie na kulturę języka i zachowań, wdrażanie do poprawnego i skutecznego posługiwania się językiem polskim oraz kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.

Pierwszego dnia uczniowie poznawali wiersze i opowiadania o życzliwości. Redagowali życzenia i dedykacje, aby potem zamieścić je na własnoręcznie zrobionych kartkach i wysłać Pocztą Skrzat do koleżanek, kolegów i pracowników szkoły. W ten sposób świętowali Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W holach pojawiły się gazetki na temat poprawności językowej oraz korzyści płynących z czytania książek. Uczniowie wszystkich klas mogli skorzystać z oferty Internetowego Teatru TVP dla szkół i obejrzeć spektakl pt. „Chodź na słówko”.

O językowych rozmaitościach rozmawiano drugiego dnia. Uczestnicy projektu tworzyli wypowiedzi z wykorzystaniem odpowiednich form wyrazów o nietypowej odmianie. Korzystali ze słowników i innych wydawnictw poprawnościowych. W całej szkole pojawiły się plakaty zachęcające do pięknego wysławiania się oraz poprawnego pisania, a także ulotki odstręczające od używania wulgaryzmów.

Środek tygodnia obfitował w informacje na temat kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią.  Wszyscy członkowie społeczności szkolnej analizowali zasady savoir-vivre’u.  Tworzyli także listę tematów, jakie można podejmować przy stole, aby był on miejscem spotkań całej rodziny. Tego dnia również odbył się Gminny Konkurs Poprawnej Polszczyzny.

Czwartek dał szansę refleksji nad ważnymi wartościami w życiu każdego człowieka. Podstawą stała się nie tylko poezja znanych poetów, ale także wiersze rówieśników. Trwały rozmowy o smutku, radości, przyjaźni, miłości, nadziei, strachu, złości. Uczniowie doskonalili umiejętność rozpoznawania emocji i ich wyrażania. Poznawali sposoby radzenia sobie z własnymi uczuciami.

Wyjątkowo miłe zakończenie dostarczył Dzień Pluszowego Misia. Wówczas każdy mógł przynieść do szkoły swojego ulubionego misia. Niektóre z nich okazały się całkiem dojrzałe, bo liczyły po jedenaście, dwanaście lat- tak jak ich właściciele! W bibliotece pluszaki znalazły swoje miejsce na książkowych wyspach, a na lekcjach języka polskiego mogły poszukać swoich podobizn w portretach literackich. Na sam koniec wspierały uczestników szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Języka polskiego. Także tego dnia szóstoklasistki przygotowały wystawkę wzorowo prowadzonych zeszytów oraz wydawnictw poprawnościowych oraz odpowiadały na pytania w ramach poradni językowej i pogotowia ortograficznego. Z kolei uczniowie klas piątych gościli u młodszych kolegów z lekturą fragmentów tekstów o misiach oraz scenką teatralną „Suchą szosą susza szła”, której puentę stanowią słowa: „Jeśli ćwiczeń się nie zlękniesz, będziesz mówić bardzo pięknie.”

Tydzień ten obfitował w wiele zadań i tyle samo wrażeń. Czy przyniosą one zamierzone efekty, okaże się w najbliższej przyszłości.

Inicjator TPP

Anna Panek