W sali widowiskowej przy Szkole Podstawowej w Wyrzysku 19 grudnia, odbył się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Międzyszkolnego Chóru “Canto”, działającego przy Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Wyrzysku. W większości członkami chóru są uczniowie i absolwenci Szkoły Podstawowej w Wyrzysku, którzy wraz z zespołem, w ramach wdzięczności dla kadry pedagogicznej oraz prezentacji swoich muzycznych umiejętności, zaśpiewali koncertowo młodszym koleżankom i kolegom polskie pieśni i piosenki, na zakończenie 2016 roku.

W programie zespół zaprezentował kolędy i pastorałki polskie w opracowaniu dyrygenta – dr hab. Piotra Jańczaka. Literatura muzyczna została zestawiona oraz zaaranżowana na zasadach kontrastów podkreślając wieloplanowość faktury muzycznej, jak też ponadczasowy charakter pieśni bożonarodzeniowych. Solistami koncertu byli: Talita Stańczyk – flet, Klaudia Duszczak – śpiew solo, Sandra Brauer – śpiew solo, Marta Pufal – śpiew solo, Wiktoria Sokół , Martyna Mozgała, Weronika Bąk, Nicola Wacholc, Kamila Korpal.
Współinicjatorami koncertu, którego wysłuchało ponad 400 uczniów byli: dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku Pani Danuta Buryta-Arndt, Piotr Jańczak – dyrygent chóru, Adam Nowak – prezes Wyrzyskiego Chóru Męskiego, Przemysław Niezgódzki – prezes Międzyszkolnego Chóru “Canto” oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Wyrzysku.

Tekst i zdjęcia: Przemysław Niezgódzki