„Odważnie twórzmy pokój” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju. Już  po raz dwudziesty szósty zuchy i harcerze byli strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.

Dnia 19 grudnia 2016r. Betlejemskie Światło Pokoju zostało uroczyście przekazane przez Komendanta Hufca im. Stanisława Staszica w Pile – hm. Grzegorza Rzymskiego zuchom 8 Gromady Zuchowej „Białe Wilczki” działającej przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Uczestnikami tego wydarzenia i jednocześnie pierwszymi odbierającymi światło byli m.in. Burmistrz Wyrzyska – p. Bogusława Jagodzińska, Przewodniczący Rady Miejskiej – p. Stefan Rymer, Dyrektor SP w Wyrzysku – p. Danuta Buryta- Arndt, zaproszeni Goście: dyrektorzy szkół, instytucji, organizacji społecznych, harcerze – seniorzy i harcerze Hufca Piła oraz społeczność szkolna razem z nauczycielami i rodzicami. Podczas następnych dni Betlejemskie Światło Pokoju dzięki zuchom trafiło m.in. do Urzędu Miasta, Szpitala Powiatowego w Wyrzysku, Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie, do Kościoła pw. św. Marcina w Wyrzysku oraz na Wigilię organizowaną przez M-GOPS w Wyrzysku. Przez cały czas zuchy głosiły:

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.
(Mt 5, 9)

Świat spowity jest konfliktami i wojnami. My, ludzie bardzo potrzebujemy pokoju wokół siebie, a przede wszystkim w sobie. Zapalone w miejscu narodzin Jezusa Chrystusa światło jest symbolem pokoju, który jest darem. Dlatego tegorocznym hasłem Betlejemskiego Światła Pokoju jest „Odważnie twórzmy pokój”.

Pokój trzeba szerzyć, wnosić i wprowadzać w codzienne i praktyczne życie, dotyczy wiec naszego działania! Betlejemskie Światło Pokoju przypomina nam i zachęca nas wszystkich do tego, byśmy w sposób czynny, bardzo praktyczny i konkretny doprowadzali do zgody tam, gdzie jej nie ma i szerzyli miłość oraz tolerancję wśród tych, którzy takiego pokoju nie doświadczają. My, zuchy i harcerze, nie możemy reprezentować postawy pasywnej. Zatem czynienie pokoju wymaga od nas wielkiego wysiłku, wyrzeczeń, poświęcenia, opanowania nerwów, a czasem własnych ambicji i emocji, oznacza często rezygnację z własnego „ja”. Czynienie pokoju to sztuka dobrze pojętego kompromisu, to sztuka wyrozumiałości, cierpliwości i poświęcenia. Dla nas to szukanie dobra w drugim człowieku. Przekazując płomień z Betlejem chcemy pokazać, że taka postawa jest możliwa, trzeba mieć tylko dobrą wolę, służyć bliźniemu bez względu na to kim i jaki on jest! Czynienie pokoju  to szukanie dobra w drugim człowieku.

Mamy nadzieję, że Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do wielu osób, a jego tegoroczne przesłanie będzie nam towarzyszyło przez cały 2017 rok, czego wszystkim życzy

                                                                                     8 Gromada Zuchowa „Białe Wilczki”