Poprzedni weekend tj. 11.12-12.12. 2015r. był bardzo pracowity dla wolontariuszy ze Szkolnego Koła ,,Caritas” działającego od siedmiu lat przy Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. Stało się tak za sprawą Caritas Diecezji Bydgoskiej, która zorganizowała z okazji świąt Bożego Narodzenia kolejną zbiórkę żywności. W tym roku akcja ta przebiegała pod hasłem ,,Tak pomagam”. Wzięło w niej udział 25 członków SKC. Żywność była zbierana w trzech sklepach: Biedronce, Euromarkecie, którego właścicielem jest Pani Bożena Grzanka, oraz w sklepie spożywczym Państwa Grochowskich i Łassów przy Placu Wojska Polskiego. Celem zbiórki było zwiększenie wrażliwości dzieci na potrzeby innych, rozwijanie empatii u uczniów, a także podejmowanie działań na rzecz drugiego człowieka. Z zebranego towaru zostały przygotowane paczki dla potrzebujących rodzin uczniów naszej wyrzyskiej szkoły. W tym roku w akcję tę zaangażowała się również młodzież wyrzyskiego gimnazjum wraz ze swoim nauczycielem religii p. Jakubem Olekszykiem.

Koordynatorem przedsięwzięcia była pani mgr Kornelia Kwasińska- opiekunka Szkolnego Koła Caritas. Przewiezieniem zebranych produktów zajęła się p. Karolina Pawłowska, z Rady Rodziców SP w Wyrzysku.

Dziękujemy mieszkańcom Wyrzyska i klientom wymienionych sklepów za okazaną pomoc, za wrażliwość, empatię.

Tekst

Kornelia Kwasińska