Jeszcze nie tak dawno rozrywką dzieci były gry planszowe oraz zabawy z rówieśnikami na świeżym powietrzu. Dziś tę rozrywkę zastąpił komputer, który stał się powszechnym sposobem spędzania czasu wolnego; rozrywką, jakiej oddają się młodzi ludzie w całej Polsce. Częścią tej współczesnej kultury są różnego rodzaju gry komputerowe.
Gry komputerowe sprzyjają nauce
Są idealnym medium przekazywania treści z zakresu ekonomii, matematyki, logiki, zarządzania czy strategii określonych działań. Istnieją gatunki gier szczególnie temu podporządkowane(strategiczne, logiczne, przygodowe), które powodują zaangażowanie emocjonalne gracza, wzmacniają jego ciekawość poznawczą, skłaniają do podejmowania wielokrotnych i samodzielnych wysiłków – bez jakichkolwiek wysiłków z zewnątrz, wyzwalają w graczach wewnętrzną motywację do powtarzania zadań, zdobywania coraz lepszych wyników i przechodzenia do kolejnych etapów. Zdobycie i wykorzystanie kolejnych informacji oraz specyficznych umiejętności jest tu niezbędnym środkiem do osiągnięcia sukcesu w grze. Dzięki tym mechanizmom przyswajanie nowych informacji i nabywanie umiejętności dokonuje się przy okazji, mimochodem. Można powiedzieć, że nie wymyślono dotychczas lepszego wynalazku, który w tak atrakcyjny i skuteczny sposób łączy naukę z zabawą. Najczęściej spotykane gry edukacyjne to programy do nauki czytania i liczenia, do nauki języków obcych, matematyki oraz innych przedmiotów szkolnych. Gry można również wykorzystać w treningu pamięci i koncentracji uwagi, do rozwijania myślenia logicznego i innowacyjnego. Tego typu gry w atrakcyjny sposób realizują powiedzenie: „Zabawa jest nauką – im więcej zabawy, tym więcej nauki”.
Gry komputerowe rozwijają sprawności psychiczne
Według naukowców gry komputerowe sprawiają, że stajemy się coraz bardziej inteligentni, bowiem niezwykle silnie stymulujemy mózg, pobudzając go do wytężonej pracy, szczególnie w zakresie percepcji wzrokowej, szybkości reakcji, logicznego myślenia, analizowania oraz łączenia posiadanych informacji i wykorzystywanie ich głównie w celu zdobycia kolejnych punktów, przejścia na wyższy poziom gry, uniknięcia porażki. Nabyte w ten sposób umiejętności są wykorzystywane także w sytuacjach realnych. Szczególnie polecane przez psychologów są różne gry logiczne wyrabiające w dzieciach lepszą koncentrację, pomagające w szybszym rozwiązywaniu zadań. Dzięki nim dzieci ćwiczą refleks, sprawność manualna i koordynację percepcyjno-motoryczną. Natomiast gry strategiczno-ekonomiczne, uczą szczególnie starsze dzieci, podejmowania decyzji oraz rozwiązywania sytuacji problemowych, wpływają korzystnie na zdolności komunikacyjne. Internetowi gracze organizują drużyny, omawiają strategie działania, planują, stają się przewidywać konsekwencje swoich decyzji, rozwijają zarówno zdolności interpersonalne, jak i wrodzone cechy charakteru. Gry tego typu dają możliwości do ich trenowania i wykorzystania.
Negatywne aspekty gier komputerowych
Gry komputerowe mogą uzależnić.
Gry komputerowe mogą wyzwalać agresję.
Gry komputerowe mogą zawierać szkodliwe treści.
Gry komputerowe mogą zaburzać rozwój fizyczny.
WAŻNE!
• Nie należy traktować gier komputerowych jako zjawiska jednostronnego, pozbawionego zupełnie jakichkolwiek pozytywów. Dobrze dobrane i prawidłowo użyte gry mogą mieć rozliczne walory.
• Grami komputerowymi, które pozytywnie wpływają na rozwój umysłowy dziecka, są takie gry, w których, aby osiągnąć sukces, należy mieć i umieć wykorzystać wiedze z różnych dziedzin życia – biologii, genetyki, matematyki, historii, ekonomii, planowania przestrzennego, ekologii, dlatego w tym względzie takie gry idą w sukurs szkole i nauczycielom.
• Gry komputerowe są również dobrą formą przygotowania do życia we współczesnym świecie, w którym na każdym kroku rządzi współczesna technologia. Dzieci od najmłodszych lat uczą się prawidłowej obsługi komputera oraz urządzeń peryferyjnych, poznają nowe oprogramowania, a więc bawiąc, uczą się i rozwijają swój potencjał poznawczy.
• Tylko konsekwentna i ciągła współprac rodziców, nauczycieli, wychowawców oraz instytucji wspomagających wychowanie może być gwarantem właściwej edukacji medialnej, a co za tym idzie – prawidłowego rozwoju osobowego młodego człowieka.

Źródło: Głos Pedagogiczny