W piątek 6 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste podsumowanie XV Olimpiady Ekologicznej Powiatu Pilskiego oraz VIII Ponadpowiatowej Olimpiady Ekologicznej Subregionu Północnej Wielkopolski.
Nasze uczennice Antonina Wawrzyniak z kl. V b za zajęcie wysokiej lokaty –
III miejsce na etapie powiatowym i II miejsce na etapie subregionu oraz Aleksandra Dudek z kl. VI a – wyróżnienie na etapie powiatu, otrzymały dyplomy i atrakcyjne nagrody.
Osobiście gratulacje laureatkom składały przybyłe na tę uroczystość Burmistrz Wyrzyska Pani Bogusława Jagodzińska oraz Dyrektor Szkoły Pani Danuta Buryta – Arndt.

Organizatorami olimpiady były starostwa pięciu powiatów: pilskiego, złotowskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, chodzieskiego i wągrowieckiego, przy wsparciu na poziomie ponadregionalnym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Poznaniu.
Tekst: Barbara Kornacka