SZANOWNY RODZICU!

Wychowanie dziecka to trudna sztuka, która polega na bezwarunkowej miłości, ale i na mądrym stawianiu wymagań. Powinieneś wiedzieć, że:

  • Stawienie dziecku zbyt niskich wymagań obniża u niego poczucie wartości, nie daje mu szansy na wykazanie się prawdziwie posiadanym potencjałem, nie nakłania do podejmowania wysiłku, a tym samym nie daje dziecku szansy na pełny rozwój i podwyższanie swoich umiejętności.
  • Stawianie nadmiernie wygórowanych wymagań – bez uwzględnienia jego indywidualnych możliwości, także niezgodnych z jego potrzebami, chęciami i marzeniami – może doprowadzić do wystąpienia u niego stanu ciągłego napięcia i lęku przed porażką, wytworzenia niskiej samooceny, poczucia winy za niezadowolenie rodziców i bezsilności. Konsekwencja tego jest zazwyczaj utrata nie tylko dzieciństwa, lecz także własnej osobowości, brak umiejętności decydowania o własnym życiu i pogłębiające się nieprzystosowanie społeczne.

SZANOWNY RODZICU!

Nie ma nic gorszego niż niespełnione ambicje rodziców dotyczące wykształcenia, zdobycia wymarzonej pracy czy osiągnięcia sukcesu zawodowego, które są przenoszone na dzieci. Pamiętaj więc, że:

  • Wymagania, jakie stawiasz swojemu dziecku, mogą je mobilizować do pracy i nauki wyłącznie wtedy, gdy są:

– adekwatne do jego wieku i etapu rozwoju – nie można od dziecka oczekiwać działań powyżej jego możliwości,

– realne i uwzględniające jego potrzeby, zainteresowania i życzenia,

– elastyczne, gdy dziecko daje do zrozumienia, że nie może im sprostać.

  • Twoje dziecko musi mieć świadomość, że bez względu na swoje zdolności i osiągnięcia jest kochane i akceptowane. Tylko dzięki Twojemu odpowiedniemu wsparciu i mądremu zaangażowaniu ma wtedy szansę dążyć do spełnienia własnych marzeń.