Zajęcia wychowania do życia w rodzinie

Szanowni Rodzice

Zachęcamy uczniów klas 4-8 do uczestnictwa w zajęciach Wychowania do życia
w rodzinie. Na lekcjach WDŻ omawiane zagadnienia dotyczą:

  • wartości funkcji rodziny,
  • relacji międzyludzkich, w tym relacji w grupie koleżeńskiej,
  • budowy organizmu ludzkiego,
  • zmian okresu dorastania,
  • problemów okresu dorastania,
  • profilaktyki uzależnień
  • roli autorytetu,
  • radzenia sobie z własnymi emocjami.

Po raz kolejny zajęcia WDŻ są kierunkiem priorytetowym polityki oświatowej państwa. Wspierają uczniów po powrocie do szkół po okresie nauczania zdalnego, wynikającego z sytuacji epidemiologicznej. Pomagają na nowo odbudować relacje międzyludzkie na różnych płaszczyznach życia: rodzinnego, szkolnego i społecznego. Uczą prawidłowych zasad komunikowania się, poszukiwania rozwiązań w sytuacjach konfliktowych i zapobiegania im. Wskazują miejsca, w których każda młoda osoba nieradząca sobie z problemami może uzyskać pomoc. 

Program wychowania do życia w rodzinie

nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania do życia w rodzinie: Izabela Duszczak