Terapia logopedyczna przeprowadzana jest indywidualnie lub w grupach 2-4 osobowych. Na zajęciach logopedycznych wykorzystywane są metody dydaktyczne oraz nowoczesne formy terapii multimedialnej.

Regulamin uczęszczania na terapię logopedyczną oraz zasady współpracy z rodzicami

Jakie są cele terapii logopedycznej