Szesciolatek w pierwszej klasie – Niezbednik.

Adaptacja dziecka sześcioletniego w szkole

Niezbędnik dla ucznia, rodzica i nauczyciela na rok szkolny 2015/2016. Zanim pójdziemy do szkoły.

Jak pracować z uczniem 6-letnim w klasie I?

Poradnik dla rodziców – Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna dziecka sześcioletniego i siedmioletniego

List do dyrektorow publicznych przedszkoli

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ ZAMIESZKAŁEGO W OBWODZIE SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA SZEŚCIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ SPOZA OBWODU SZKOŁY

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA/ ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  DZIECKA SIEDMIOLETNIEGO DO KLASY PIERWSZEJ  ZAMIESZKAŁEGO W  OBWODZIE  SZKOŁY