1. Regulamin przyznawania tytułu przyjaciel szkoły.