W szkole prowadzone były różnorodne działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa:

 • na lekcjach wychowawczych na początku września przypomina się zasady obowiązujące pieszego, potwierdzając to wpisem w dziennikach
 • dnia 23.09.2015r. odbyło się spotkanie klas pierwszych z policjantem prewencji z Wyrzyska nt. bezpiecznego pobytu w domu, w szkole, w drodze do szkoły i powrotu do domu
 • 16.10.2015r. miało miejsce spotkanie pierwszoklasistów z przedstawicielami WORD w Pile   i przedstawicielką KPP w Pile, przeprowadzono pogadankę na temat noszenia elementów odblaskowych, każde dziecko otrzymało element odblaskowy
 • 23.10.2015r. odbył się gminny konkurs „Bezpieczna droga do szkoły” dla klas I, II, III, w którym wzięły udział trzyosobowe reprezentacje szkół naszej gminy
 • 13.10.2015r. przeprowadzono próbny alarm p-poż dla całego stanu osobowego, który będzie powtarzany w II semestrze
 • odbywały się lekcje pierwszej pomocy przedmedycznej z udziałem rodziców, lekcje dla klas czwartych w ramach procedury zdobywania karty rowerowej
 • w klasach czwartych na zaj. technicznych realizowany jest program z elementami bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • odbyły się szkolenia BHP –  wstępne dla nowo przyjętych pracowników oraz szkolenia okresowe zgodnie z harmonogramem szkoleń
 • personel szkoły został przeszkolony przez inspektora BHP na temat sposobu reagowania w przypadku zagrożenia p-poż lub bombowego
 • protokoły powypadkowe sporządzane są w dwóch egzemplarzach, jeden dostają rodzice, drugi zostaje w szkole zgodnie z procedurami postępowania w razie wypadku
 • rozbudowywany jest monitoring szkoły
 • założono „Księgę gości” – monitorowanie przebywania na terenie szkoły osób trzecich
 • odbywają się szkolenia obronne w ramach Obsady Stałego Dyżuru Dyrektora Szkoły

Wnioski:

 • przeanalizować procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
 • dążyć do poprawy bezpieczeństwa w szkole poprzez stosowanie się do procedur i regulaminów

 

OPRACOWAŁ

Stanisław Święch