20 marca odbyło się spotkanie rodziców z terapeutą uzależnień p. Kamilą Kamińską. Przygotowana prezentacja przebiegła pod hasłem: „Jak uchronić dziecko przed środkami odurzającymi„.

Terapeuta przygotował również ulotki dla rodziców, oraz numery kontaktowe do instytucji zajmujących się terapią uzależnień. Po zakończeniu spotkania rodzice mogli indywidualnie porozmawiać z p. Kamilą w gabinecie pedagoga.


 

JAK UCHRONIĆ DZIECKO PRZED ZAŻYWANIEM ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH?