Sprawozdanie Dyrektora szkoły

 1. Zapoznanie z pracą Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015, poznanie rodziców na spotkaniu 24 sierpnia 2015 r.
 2. Systematyczne- comiesięczne spotkania Dyrektora szkoły z Radą Rodziców.
 3. Systematyczne spotkania Dyrektora szkoły z zarządem Rady Rodziców w celu skonsultowania bieżących spraw uczniów i działalności szkoły.
 4. Opiniowanie przez Radę Rodziców przywrócenia w zmienionej formule nagrody –wyróżnienia dla uczniów klas pierwszego etapu edukacyjnego – Brązowe Tarcze.
 5. Opiniowanie przez Radę Rodziców projektu planu finansowego szkoły na rok 2016 i opiniowanie zmian w Statucie szkoły.
 6. Zatwierdzenie asortymentu szkolnego sklepiku – spotkanie Rady Rodziców i Dyrekcji z P. Ewą Marchel
 7. Uczestniczenie Rady Rodziców w uroczystościach szkolnych:
 • uroczysta inauguracja roku szkolnego 2015/2016,
 • pasowanie uczniów klas pierwszych 14.10. 2015r.,
 • Dzień Edukacji Narodowej,
 • Narodowe Święto Niepodległości 11.11.2015r.,
 • Dzień Patrona Szkoły 11.12.2015r.
 • Jasełka szkolne 18.12.2015r.
 1. Uczestniczenie Rodziców w projektach realizowanych w szkole:
 • „Akademia Puchatka” dla klas pierwszych
 • „Śniadanie daje moc!” – edukacja wczesnoszkolna
 • „Czwartki lekkoatletyczne”
 • „Uzależnia mnie tylko sport” – kampania społeczna
 • „Rodzina – Rodzinie”
 1. Uczestniczenie Rodziców w działaniach szkolnych:
 • Pasowanie na Świetliczaka dla klas pierwszych,
 • Dzień Pieczonego Ziemniaka dla klas pierwszych,
 • Andrzejki,
 • Mikołajki,
 • Wigilie klasowe,
 • Zawody sportowe,
 • Kiermasz Bożonarodzeniowy,
 • Zbiórka żywności Szkolne Koło „Caritas”
 1. Uczestniczenie Rodziców w spotkaniu z psychologiem Poradni „Remedium” na temat uzależnień i cyberprzemocy.
 2. Pomoc finansowa Rady Rodziców w przedsięwzięciach szkoły:
 • sfinansowanie zakupu materiału na uszycie spódnic i spodni dla uczniów należących do zespołu tanecznego „Modraki”,
 • bezpłatne uszycie spódnic i spodni przez p. Magdalenę Jakubek,
 • sfinansowanie zakupu korali dla zespołu „Modraki”,
 • dofinansowanie do wyjazdów uczniów na warsztaty dziennikarskie     do Młodzieżowego Domu Kultury „Iskra” w Pile (raz w miesiącu),
 • zakup upominków dla uczniów klas pierwszych na uroczystość pasowania,
 • zakup smyczy, tarczy i długopisów z logo szkoły,
 • zakup książek na nagrody dla uczniów,
 • sfinansowanie wydruku szkolnego kalendarza na rok 2016 – cegiełki na rzecz szkoły,

 

 1. Pomoc Rady Rodziców w działaniach:
 • darmowe obicie krzeseł w gabinecie szkolnej pielęgniarki,
 • pomoc w bezpłatnym pozyskaniu stojaków do rowerów dla uczniów – od P. Tomasza Grubicha i Pana Mariana Kubiaka,
 • przekazanie książek do szkolnej biblioteki- P. Wiesław Spichalski,
 • pomoc w zakupie i obszyciu wykładziny do szkolnej świetlicy,
 • pomoc w przygotowaniu i przebiegu Dnia Patrona Szkoły – opieka nad występującymi w programie dziećmi, przygotowanie ciasta,
 • pomoc w organizacji klasowych Andrzejek,
 • pomoc w przygotowaniu do rozprowadzania jabłek pozyskanych bezpłatnie z Agencji Rynku Rolnego – rozładunek i przygotowanie paczek dla uczniów oraz pomoc w przekazywaniu owoców dzieciom (grudzień – 21 i 22),
 • pomoc w organizacji i udział w kampanii społecznej „Uzależnia mnie tylko sport” – udział z dziećmi w biegach, w imprezach w ramach kampanii; udział w sportowej rywalizacji w szkole – mecze rodzice – dzieci; alko gogle;
 • włączanie się Rodziców w działania harcerzy i zuchów – Rajd Harcerski we wrześniu, Obietnica zuchowa, warta harcerzy i zuchów 1 września, 11 listopada oraz 10 i 11 grudnia 2015 r.
 • opieka na wyjazdach na zawody, na wycieczki.