DEMOKRATYCZNA – wspólnie z dzieckiem planuje się i podejmuje decyzje, są nagrody, pochwały i serdeczna atmosfera. Uczeń z takiej rodziny jest piątkowo-czwórkowy rzadko poniżej (nie repetuje), jest uległy, raczej nieśmiały i poprawny krytycznie (zrobi wszystko, co mu się każe, ale rzadko podejmuje działanie sam) .

AUTOKRATYCZNA-ŻYCZLIWA – atmosfera życzliwości i ciepła, czasami dochodzi do chłodu emocjonalnego, cichych dni, izolacji członków, dominują polecenia z argumentacją dotyczącą osobistych relacji miedzy członkami rodziny; mocno podkreślona jest rola rodzica jako autorytetu; w różnym stopniu stosowane są kary i nagrody.

Uczeń z takiej rodziny osiąga wyniki pozytywne z przewagą średnich (minimalnie zdarzają się repetenci) zachowania nacechowane są uległością, nieśmiałością i krytycyzmem.

AUTOKRATYCZNA-SUROWA (oschła uczuciowo) napięte stosunki  między członkami rodziny, rodzice sami decydują o losie dziecka, stosowane są zakazy i nakazy bez tłumaczenia, ograniczenia swobody, kary bez nagród; występuje agresja werbalna i uczynkowa.

Uczeń osiąga różne wyniki od 6 do 1 (nie ma prawidłowości, wykazuje również zróżnicowane zachowanie od uległości po krytycyzm i agresywne zachowanie (słowne i uczynkowe).

LIBERALNA u rodziców występuje brak wiary w zdolności i umiejętności dzieci; podstawowym zadaniem rodziców jest zaspakajanie potrzeb dziecka (wszystkie zachcianki); brakuje jasno określonych celów i środków wychowawczych. Tu występują rodzice nadmiernie opiekuńczy lub odwrotnie bardzo powściągliwi z dużym dystansem do dzieci.

Uczeń osiąga dostateczne wyniki w nauce, stosunki z nauczycielem zdecydowanie złe, ponieważ oczzekują odwrotności rodziców, jeśli rodzic jest nadmiernie opiekuńczy to się izolują, a jeśli oschły to są lepcy, podlizują się i ,,kleją”.