W dniu 7 czerwca 2024 r. odbyła się III sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku w sali lustrzanej Urzędu Miejskiego w Wyrzysku. Obrady MRM otworzyła i powitała gości wiceprzewodnicząca –  Magdalena Jańczak, uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku. W obradach uczestniczyli: p. Marcin Piszczek – burmistrz Wyrzyska, p. Wiesław Nowicki – zastępca burmistrza Wyrzyska, p. Stefan Wełniak – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku, p. Beata Borowczak – kierownik OSiR w Wyrzysku, Aleksandra Bystrzycka – przewodnicząca IV kadencji oraz opiekunowie rady.

          W dalszej części spotkania prowadząca spotkanie młodych rajców przeczytała sprawozdanie  nieobecnej na obradach Magdaleny Walczak – przewodniczącej MRM z działalności w okresie międzysesyjnej oraz poszczególne komisje rady przedstawiły raporty z działalności w ostatnim okresie.  Radni po raz pierwszy mieli okazję spotkać się z nowymi władzami gminnymi, którzy potwierdzili chęć współpracy z MRM. Ważnym punktem było wysłuchanie informacji o ofercie sportowej i rekreacyjnej dla dzieci i młodzieży przygotowanej przez p. Beatę Borowczak – kierownika OSiR w Wyrzysku. Zostały także omówione szczegóły wsparcia pomocy  radnych w organizacji 24.edycji „Biegu Olka”. Na zakończenie wystąpiła była przewodnicząca MRM Aleksandra Bystrzycka, która w latach 2019-2021 kierowała młodą radą. Warto przypomnieć, iż Ola jest byłą radną Rady Dzieci i Młodzieży oraz była uczestnikiem sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie. Ola zachęciła radnych do aktywności i zaangażowania w różne przedsięwzięcia. Na sesji poruszono także sprawę budowy skateparku i kolejnych planów rady. Na tym obrady zakończono.

                                                                                                         R. S.