„Co my wiemy, to tylko kropelka.

Czego nie wiemy, to cały ocean.”

Izaak Newton

   Piątek 23 czerwca to dzień na który wszyscy uczniowie czekali z utęsknieniem. To bowiem ostatni dzień roku szkolnego 2022/2023.Uroczyste zakończenie roku to dla każdego ucznia chwila niezwykle radosna, niosąca za sobą trud dziesięciu miesięcy nauki, jednocześnie jednak rozpoczynająca okres dwumiesięcznej zabawy, rozrywki i beztroski.                                 

Punktualnie o godz. 8.00 rozpoczęły się uroczystości w sali widowiskowej. Z całą społecznością szkolną świętowali nasi goście: burmistrz Wyrzyska pani Bogusława Jagodzińska, przedstawiciele Rady Rodziców oraz licznie przybyli rodzice . Ostatni dzień roku to czas podsumowań, gratulacji i podziękowań. Tym razem nie było inaczej. Dyrektor szkoły pani Danuta Buryta-Arndt w swym przemówieniu podkreśliła, że był to rok szczególny, pełen wyzwań. Pogratulowała uczniom  pilnej nauki oraz licznych sukcesów w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych. Podkreśliła, zwracając się do uczniów: „Pamiętajcie najważniejsza w życiu jest wiedza. Wiedza o świecie, o człowieku, o wartościach, którymi powinniśmy się kierować”. Dodała także: „Pielęgnujcie swoje talenty i relacje rówieśnicze, rozwijajcie zainteresowania, pasje, ale przy tym nie straćcie radości odkrywania tajemnic wiedzy i doskonalenia siebie w starszych klasach”.

Podziękowała nauczycielom za zaangażowanie, morze cierpliwości i serdeczność. Nie zabrakło również słów skierowanych do rodziców, którzy na co dzień z wielkim oddaniem wspierali wszelkie inicjatywy szkolne.

W dowód uznania za okazałą pomoc, poświęcony czas i bezinteresowność wyróżnieni rodzice z rąk pani dyrektor otrzymali statuetkę „Przyjaciela Szkoły”. W tym roku uhonorowani zostali: p. Agnieszka Malczewska i pp. Małgorzata  i Radosław Jiers. Słowa serdeczności padły również z ust pani burmistrz Bogusławy Jagodzińskiej, która pogratulowała uczniom wyników, podziękowała nauczycielom i rodzicom  za zaangażowanie w życie szkoły i złożyła wszystkim życzenia dobrego wypoczynku oraz radosnych i bezpiecznych wakacji, aby w trakcie ich trwania nabrali siły i energii  na nadchodzące od września wyzwania.

               Momentem długo wyczekiwanym przez uczniów było wręczenie przez panią dyrektor i wychowawców dyplomów ukończenia klasy. Nie zabrakło też niespodzianki przygotowanej przez drugoklasistów, a skierowanej do uczniów klas III, dla których ten dzień był również dniem szczególnym. W kilku słowach pożegnali oni swoje starsze koleżanki  i starszych  kolegów, kończących pierwszy etap edukacyjny. Nie obyło się bez łez  i wzruszeń.

              Po części oficjalnej wszyscy uczniowie, z przygotowanymi przez siebie wakacyjnymi rekwizytami, zaśpiewali letnią piosenkę, namawiającą nie tylko do aktywnego, ale przede wszystkim bezpiecznego spędzenia wakacji.

                Kolejny rok szkolny za nami. Chwilami było ciężko, chwilami  zabawnie, kręte ścieżki prowadziły nas do tego dnia. Jednak mamy nadzieję, że każdy z uczniów pozytywnie wspomina minione miesiące. Wakacje czas zacząć… Nie pozostaje nic innego, jak tylko życzyć słonecznych i bezpiecznych dni. Chwilo trwaj!

Tekst: Magdalena  Kozimor

Zdjęcia: Anna  Poniewierska