21 kwietnia obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Ziemi. Tegorocznym motywem 

przewodnim  było hasło „Ziemia na krawędzi”. 

Celem obchodów było kształtowanie aktywnej postawy wobec środowiska, wrażliwości, szacunku, odpowiedzialności za jego stan, dostrzeganie potrzeb recyklingu i segregacji odpadów, uświadomienie uczniom roli jaką możemy odegrać w swoim najbliższym otoczeniu. Z okazji imienin Ziemi podjęte zostały różnorodne działania. Uczniowie oglądali filmy edukacyjne, prezentacje, a także wykonywali ciekawe prace plastyczne i techniczne. Odbyły się zajęcia terenowe na działce szkolnej oraz w parku miejskim. W szkole zostały rozwieszone plakaty z EKO – ZADANIAMI. Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły tego dnia  ubrali się  na zielono. Podczas lekcji z wykorzystaniem filmów edukacyjnych, poruszona została tematyka dotycząca zagrożeń środowiska naturalnego oraz sposobów ochrony powietrza, gleby i wody. Zwrócono również uwagę na ochronę gatunkową.               

                                                                                                                  Tekst

                                                                                                                  Beata Nowicka