Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich co roku bierze udział w programie „BohaterON. Włącz historię”, którzy związany jest z pielęgnowaniem pamięci o powstaniu warszawskim i powstańcach warszawskich. Otrzymaliśmy dyplomy potwierdzające zaangażowanie uczniów i nauczycieli. Szczególne podziękowania otrzymała dyrektor p. Danuta Buryta-Arndt i nauczyciel historii p. mjr rez. Jarosław Odrobiński.