W roku szkolnym 2021/2022 odbyła się trzynasta edycja Wielkopolskiej Ligi Matematycznej. Organizację Ligi wspiera Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Uczniowie mogli uczestniczyć w konkursie w trzech następujących kategoriach:
• Junior – uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych,
• Senior – uczniowie klas 1 i 2 szkół średnich,
• Weteran – uczniowie klas 3 i 4 szkół średnich.
Uczestnicy rozwiązywali drogą elektroniczną 3 zestawy zadań konkursowych: zestaw A do końca stycznia, zestaw B do końca lutego, zestaw C do końca marca. Każdy z zestawów liczył po 4 zadania z różnych działów matematyki. Rozwiązania oceniane były przez Komisję WLM. Za rozwiązanie każdego z zadań można było otrzymać od 0 do 10 punktów. Szkołę Podstawową im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku reprezentowała uczennica Zuzanna Kozimor z klasy 8c, która uzyskując 90 punktów na 120 możliwych, obok uczniów ze szkół z Biedruska oraz Środy Wielkopolskiej, znalazła się w trójce zdobywców I nagrody.

Gratulujemy Zuzannie osobistego sukcesu, tym bardziej, że to już drugie po toruńskim tak znaczące osiągnięcie uczennicy naszej szkoły w dziedzinie matematyki.

Michał Kozimor