„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć 
wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna” 

św. Jan Paweł II

            Zgodnie z tradycją pierwszy dzień września jest chwilą podniosłą. Z uśmiechami na twarzach, opaleni i wypoczęci powracamy do szkół, by po raz kolejny spotkać się
z przyjaciółmi, wychowawcami i nauczycielami. Tym razem w naszej szkole uroczystość inauguracyjna miała miejsce na boisku szkolnym, gdzie zgromadziły się dwadzieścia pięć klas wraz ze swoimi wychowawcami. Nie zabrakło też gości oraz rodziców – zwłaszcza opiekunów uczniów z klas najmłodszych.
            Uroczystość z powodzeniem poprowadziły dziewczęta z Samorządu Szkolnego – małego i dużego: Magdalena Jańczak z kl. 5c oraz Jagoda Pilarczyk z kl. 4d. Pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt po serdecznym przywitaniu wszystkich skierowała swe słowa zwłaszcza do klas najmłodszych i najstarszych, na które w tym roku szkolnym czekają największe wyzwania. Pani dyrektor wyraziła również nadzieję, że ten rozpoczynający się rok będzie nie tylko czasem nauki i wytężonej pracy, ale także stanie się dla każdego ucznia wielką, fascynującą przygodą. Następnie omówiła najważniejsze zmiany, które zaszły w szkole oraz przedstawiła wychowawców i nowych nauczycieli. Życzenia i słowa wsparcia skierowała również do współpracowników z wiarą, iż kolejny rok będzie owocny i satysfakcjonujący, mimo wielu zmian i wyzwań, jakie przed nami stawia rzeczywistość. P. Danuta Buryta-Arndt podkreśliła, zwracając się do nauczycieli i rodziców, że „wspólne działania przyniosą oczekiwane efekty, że zawsze będziemy stawiali na pierwszym miejscu dziecko, najważniejsze ogniwo systemu edukacji i procesu wychowania, pamiętając jednocześnie, że każde dziecko jest indywidualnością, każde dziecko wymaga ze strony dorosłego uwagi, czasu na rozmowę, wspólnie spędzanego czasu.” Nie zabrakło oczywiście wspomnienia wydarzeń wojennych i  podkreślenia potrzeby uczczenia pamięci bohaterów, którzy polegli w walce o wolność naszej ojczyzny 83 lata Głos zabrali  również  
pani Sabina Katafiasz – przewodnicząca Rady Rodziców – oraz ksiądz proboszcz – Mariusz Stachowiak; oboje swoimi słowami dodali nam otuchy i obiecali wsparcie w działaniach
w kolejnym roku szkolnym. Dziękujemy, że możemy liczyć na współpracę z przyjaciółmi
w środowisku lokalnym. Spotkanie inauguracyjne uświetnił udział szkolnego pocztu sztandarowego w nowym składzie: Mateusz Kukułka z kl. 8a, Zofia Rusin z kl. 8c oraz Natalia Ligenza z kl. 8c. Po odśpiewaniu hymnów – narodowego oraz szkolnego – dzieci udały się na krótkie spotkania z wychowawcami, aby otrzymać nowy plan lekcji, a już kolejnego dnia – rozpocząć lekcje.

 Życzymy wszystkim udanego, twórczego roku szkolnego 2022/2023!

D. Maciejewska