Program edukacyjny o bezpieczeństwie dzieci i psów

W pierwszym półroczu  roku szkolnego 2021/2022 uczniowie klas I-III  przystąpili do programu edukacyjnego „PSIA LEKCJA” organizowanego przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom. Jest to cykl zajęć, podczas których dzieci otrzymują podstawową wiedzę z obszaru potrzeb psa, sposobów komunikacji, o tym jak zachowywać się bezpiecznie przy psie oraz jak pies może pomagać innym.

W ramach programu uczniowie omówili trzy moduły. Lekcja „Mój przyjaciel pies”   to lekcja o opiece nad psem i  jego potrzebach. Lekcja „Przybij łapę”  dotyczyła  komunikacji psów oraz różnych ważnych sygnałów wysyłanych przez psy do ludzi czy innych zwierząt.  Podczas akcji „Przyłóż łapę do czegoś dobrego”  dzieci miały możliwość poznania, czym jest  dogoterapia oraz tego jak psy i wolontariusze ze Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom pomagają chorym dzieciom w szpitalu.

Podczas realizacji zajęć uczniom przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące pracy z psem. Zaprezentowano im ciekawe filmy m.in. „12 zachowań, które denerwują twojego psa”. Uczniowie chętnie opowiadali o swoich pupilach oraz podejmowali dyskusję z nauczycielem na temat emocji  i potrzeb psów, sposobu komunikacji oraz zasad bezpiecznego zachowania przy psie. Podczas zajęć nauczyciel tłumaczył uczniom, jak właściwie buduje się więź między człowiekiem a psem, omówił również istotne elementy tej relacji, takie jak: przywiązanie, zaufanie, miłość i bezpieczeństwo. W ramach podsumowania zajęć dzieci wykonywały prace plastyczno – techniczne.

Program cieszył się dużym zainteresowaniem i zakończył sukcesem, o czym świadczy zebrana podczas akcji „Przyłóż łapę do czegoś dobrego” kwota  958,43 zł. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Stowarzyszenia Zwierzęta Ludziom. Zorganizowane zajęcia w ramach programu  „PSIA LEKCJA” pozytywnie wpłynęły na świadomość dzieci w zakresie współpracy i relacji z psami.

Małgorzata Jakóbek