W dniu 20 czerwca 2022r. na Wydziale Matematyki i Informatyki UAM w Poznaniu odbyła się uroczystość wieńcząca zakończenie rywalizacji w konkursach Wielkopolska Liga Matematyczna oraz Olimpiada Matematyczna w okręgu wielkopolskim w roku szkolnym 2021/2022.

Uroczystość rozpoczęła się wykładem prof. UAM dr hab. Wojciecha Dybalskiego, który przybliżył wszystkim przybyłym „Zasadę Lokalności w Kwantowej Teorii Pola”. Wykładowca w sposób przystępny, z uwzględnieniem praw matematycznych, praw fizyki oraz teorii mechaniki kwantowej zaprezentował zasadę względnej lokalności. Po prelekcji, przy słodkim poczęstunku, wręczone zostały nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych  uczniów przybyłych na uroczystość wraz z opiekunami i nauczycielami. W tej części gości przywitali organizatorzy konkursów w osobach: prodziekan UAM dr Edyty Juskowiak, prof. UAM dr hab. Małgorzaty Bednarskiej-Bzdęga oraz dr Bartłomieja Bzdęga – organizatora i osoby odpowiedzialnej za konkurs WLM.

W gronie Laureatów I nagrody znalazła się uczennica klasy 8 Szkoły Podstawowej w Wyrzysku – Zuzanna Kozimor. Gratulujemy!

Michał Kozimor