W dniu 18 lutego br. w sali widowiskowej przy Szkole podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku  odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Obrady otworzyła i powitała gości przewodnicząca –  Pola Badura. Ważnym momentem było złożenie ślubowania przez radnych nieobecnych na I sesji. Czteroosobowa grupa radnych złożyła swoje ślubowanie i od tej pory mogli w pełni sprawować swoje obowiązki. 

          W dalszej części spotkania swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej złożyła przewodnicząca MRM, która    poinformowała również  o  powołaniu pełnomocnika rady ds. innowacyjności i promocji – Aleksandry Bystrzyckiej – do Rady Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji i Nauki. Radna przy MEiN  opowiedziała o kompetencjach i obowiązkach rady, do której została powołana. Poprosiła także  wyrzyskich  radnych  o przedstawianie  uwag i postulatów. W kolejnych punktach omówiono chęć włączenia się MRM w program „Dnia Żołnierzy Wyklętych” w Wyrzysku oraz udzielono głosu zaproszonym prelegentom. Na zaproszenie MRM odpowiedziały pani Beata Borowczak – kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku oraz  pani Agnieszka Ptaszyńska –  wiceprezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego. Obie panie były bardzo otwarte na dyskusje z młodzieżą, co mamy nadzieję zaprocentuje licznymi wspólnymi działaniami. Kierownik OSiR w Wyrzysku po raz kolejny zaprosiła młodych radnych do współpracy, przedstawiała wydarzenia rekreacyjno – sportowe, które w najbliższym czasie będą realizowane w Gminie Wyrzysk. Oferta bankowa NBS również przypadła radnym do gustu, o czym może świadczyć fakt, iż  podjęto kilka wątków dotyczących finansów, kredytów czy inwestycji.

Radni jednogłośnie podjęli uchwały zatwierdzające plan działania komisji na 2022 rok. Przedstawiciele komisji odczytali swoje propozycje, po czym nastąpiło głosowanie. Na tym obrady zakończono.

                                                                                                         R. S.

zdjęcia: Piotr Brzezinski