W dniu 20 października 2022 r. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego odbyła się V sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku. Dyskutowano m.in. o przeszłości i przyszłości, zaś po sesji młodzi radni zwiedzili Izbę Muzealną Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska. Podjęto ważne uchwały i wspominano wycieczkę do Warszawy.

         Na początku obrad przewodnicząca MRM w Wyrzysku Pola Badura powitała wszystkich radnych, opiekunów i zaproszonych gości. Posiedzenie zaszczycili swoją obecnością m.in.: p. Jacek Wiśniewski – zastępca burmistrz Wyrzyska oraz p. Piotr Holc – przewodniczący TPW. W obradach uczestniczyło 12 radnych.

Po przyjęciu porządku obrad sprawozdanie z poprzedniej sesji przedstawiła sekretarz rady Jaśmina Kałużna, a następnie sprawozdanie z okresu międzysesyjnego zaprezentowała przewodnicząca Pola Badura. Później poszczególne komisje w osobach kierujących komisjami – Michała Białakowskiego, Marty Kwade i Filipa Szałka opowiedziały o swoich dokonaniach w okresie międzysesyjnym. Poruszono także wątek skate parku w Wyrzysku, przypominając, iż przed wakacjami doszło do spotkania konsultacyjnego młodzieży z władzami gminnymi, podczas którego wypracowano wstępne założenia związane z powstaniem tego ciekawego miejsca rozrywki dla dzieci i młodzieży. Punktem kulminacyjnym obrad była prelekcja p. Piotra Holca – przewodniczącego TPW. Wyrzyska organizacja działa od 1984 roku i przejęła spuściznę po przedwojennym Towarzystwie Upiększania Miasta. Prelegent opowiedział o dokonaniach TPW, jak chociażby o licznych publikacjach, działalności miesięcznika „Echo Wyrzyskie”, wszechnicach historycznych, organizowanych imprezach i uroczystościach – spływach kajakowych, biesiadach krajeńskich, rajdach rowerowych i innych ciekawych przedsięwzięciach. Opowieści zaintrygowały radnych, a szczególnie Filipa Szałka i Antoniego Dubera, którzy zadali szefowi TPW kilka interesujących pytań. Kolejną sprawą poruszaną na sesji było wspomnienie wyprawy do Warszawy w dniu 19 września br., podczas której młodzi radni na zaproszenie poseł  p. Marty Kubiak zwiedzili gmach polskiego parlamentu przy ulicy Wiejskiej oraz poznali zakulisowe miejsca oraz stadion  PGE Narodowy. Młodzi radni podziękowali władzom gminnym, radnym Rady Miejskiej w Wyrzysku, opiekunom i dyrektorom placówek oświatowych za wsparcie i pomoc w organizacji wycieczki. Ważnym punktem obrad było podjęcie jednogłośnie uchwały o przyznaniu kolejnego tytułu „Przyjaciela MRM w Wyrzysku” p. Marcie Kubiak – poseł na Sejm RP, która współpracuje już drugą kadencję z młodymi radnymi. To już szóste wyróżnienie wyrzyskich rajców dla osób, które w szczególny sposób angażują się we współpracę z MRM. Warto przypomnieć, iż dotychczasowe statuetki „Przyjaciela MRM w Wyrzysku otrzymali: p. Bogusława Jagodzińska – burmistrz Wyrzyska, p. Anna Kozimor – nauczyciela języka polskiego, p. Piotr Brzezinski – pracownik MGOK w Wyrzysku, p. Adam Bogrycewicz – radny Sejmiku Wielkopolskiego i p. Agnieszka Ptaszyńska – wiceprezes Nadnoteckiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Białośliwiu. Na zakończenie p. Ryszard Sell – wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Wyrzysku wraz z p. Jackiem Wiśniewskim – zastępcą burmistrz Wyrzyska podjęli wątek uczczenia działalności w przyszłym roku 10-lecia MRM w Wyrzysku. Powstał wstępny plan obchodów, a w najbliższym czasie ma być powołany przez p. Bogusławę Jagodzińską – burmistrz Wyrzyska Komitet Honorowy obchodów, który opracuje szczegółowy plan wydarzeń związanych z dekadą działalności MRM.

Po sesji młodzi radni wraz z opiekunami na zaproszenie  p. Piotra Holca udali się do Izby Muzealnej działającej przy TPW – obejrzeli tam  unikatowe i ciekawe zdjęcia oraz cenne lokalne przedmioty związane z historią grodu nad Łobżonką.

                                                                                            R. Sell

zdjęcia: Piotr Brzezinski