Dnia 11 października w Szkole Podstawowej im. Powstańców  Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
W uroczystości wzięła udział społeczność szkolna wraz z nauczycielami. Występ przygotowali uczniowie  klasy Va i VIa pod opieką wychowawców: pana Łukasza Sadłowskiego i  pana Adama Dziamary, oraz dzieci z klas młodszych pod opieką pani Edyty Kałużnej.

Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia sztandaru szkoły i odśpiewania hymnu państwowego. Głos zabrała pani dyrektor Danuta Buryta-Arndt, która serdecznie powitała wszystkich uczniów oraz nauczycieli. Podkreśliła ważność pracy i zaangażowania w codzienne obowiązki wszystkich pracowników oświaty: pedagogów i pracowników obsługi. Część artystyczna składała się z  piosenek, tańca, wierszy oraz scenek lekcyjnych na wesoło. Scenę wypełniły szkolne ławki, tablica i  przepiękne dekoracje. Nie zabrakło serdecznych życzeń dla nauczycieli różnych przedmiotów oraz dla pracowników administracji i obsługi. Widzowie gromkimi brawami podziękowali młodym artystom za zaangażowanie i umilenie tego październikowego dnia. Bardzo miłym akcentem były laurki wręczone przez artystów nauczycielom, a wykonane przez uczestników kółka plastycznego prowadzonego przez panią Barbarę Kornacką. Samorząd Uczniowski, nad którym opiekę sprawują pani Anna Kozimor i pani Anna Polewczyńska, obdarował nauczycieli sympatycznym upominkiem: kartką z podziękowaniami za wskazywanie uczniom tego, że porażki mogą młodych ludzi czegoś nauczyć, że gdy trapią młodych ludzi troski, w pedagogach znajdą wsparcie i życzliwość, a kiedy dopadnie ich stres, to mogą sięgnąć po załączoną meliskę.

Po długiej przerwie spowodowanej pandemią miło było spotkać się tego dnia w sali widowiskowej w tak dużym gronie, by wspólnie świętować Dzień Edukacji Narodowej.

Magdalena Wachowska