Dzień Bezpiecznego Internetu jest ogólnoświatową inicjatywą, której początki sięgają 2004 roku. Głównym celem tego dnia jest propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców i nauczycieli z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest dbanie o cyfrowe bezpieczeństwo, łącząc zaangażowanie wielu instytucji także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu organizowany jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Co roku w lutym, organizatorzy zachęcają inne podmioty do realizowania lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych Internautów.

Tegoroczna edycja organizowana jest pod hasłem „Działajmy razem!”.

17 stycznia 2022 roku Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku zgłosiła placówkę do wzięcia udziału w powyższym projekcie.

Obchody tego dnia były realizowane poprzez wykonanie zaproponowanych działań, a ich celem było utrwalenie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Na szkolnym holu została przygotowana gazetka przedstawiająca informacje z wykorzystaniem materiałów i plakatów na powyższy temat. W szkole zostały zorganizowane zajęcia edukacyjne dla uczniów, a sposób ich realizacji dostosowany był dla danej grupy wiekowej.Uczniowie mieli okazję przyjrzeć się prezentacji i materiałom graficznym oraz uczestniczyć w pogadankach na temat bezpieczeństwa w świeciz wykorzystaniem materiałów multimedialnych- filmów, prezentacji, quizów. W mniejszych grupach tworzyli plakaty propagujące bezpieczeństwo surfowania po Internecie.

W przygotowaniu zajęć pomogły nauczycielom bezpłatne e-materiały dostępne na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej.

Na szkolnej stronie internetowej również zostały zamieszczone informacje na temat DBI oraz materiały edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla rodziców i nauczycieli.

Istotną inicjatywą podejmowaną przez Polskie Centrum Programu Safer Internet z okazji tegorocznych obchodów DBI była konferencja online, która odbyła się 8 lutego 2022 roku.

Dzięki powyższym działaniom uczniowie dowiedzieli się, z jakimi zagrożeniami mogą spotkać się w sieci. Przyswoili zasady kulturalnego zachowania w Internecie, a także zostali poinformowani, gdzie uzyskać pomoc w razie niebezpieczeństwa.

W wyniku podjętych inicjatyw wzbogaciliśmy świadomość uczniów, iż decyzje podejmowane w świecie wirtualnym mają wpływ na życie realne. Mamy nadzieję, że każdy uczeń naszej szkoły będzie bezpiecznie i racjonalnie posługiwał się Internetem.

Zachęcamy również do zapoznania się ze stronami internetowymi:

https://www.saferinternet.pl/dbi/konferencja-dbi.html

https://www.saferinternet.pl/kalendarium.html

https://fundacja.orange.pl/strefa-wiedzy/post/cyberprzemoc.

Tekst

Paulina Łuka