Ogród szkolny to miejsce, w którym uczniowie wykorzystują swoją witalność, ciekawość świata, zapał odkrywcy i twórczy potencjał. Praca na działce w dużej mierze wpływa na utrwalenie wcześniej zdobytej wiedzy oraz budzi zainteresowanie zagadnieniami przyrody ożywionej. Zainteresowanie pracą na szkolnej działce zwiększa chęć poznania czegoś nowego, pomaga uwierzyć we własne siły i możliwości. Tu nasi uczniowie sprawdzają się i sami mogą zaobserwować pozytywne efekty swojej pracy. Aktywność ruchowa, z którą nieodzownie mamy do czynienia podczas prac ogrodniczych,                            w delikatny sposób kształtuje prawidłowy rozwój, uczy spostrzegać otaczającą przyrodę i zjawiska we wzajemnych powiązaniach oraz kształtuje logiczne myślenie.

Nasi uczniowie uczęszczający na zajęcia kółka ekologiczno – przyrodniczego już od wczesnej wiosny aż do wakacji opiekowali się działką szkolną. Z dużym zaangażowaniem włączyli się w prace porządkowe i przygotowanie gleby pod wiosenne zasiewy. Z pomocą rodziców został przekopany kawałek gruntu i powstał zagon dla  warzyw. Dzieci zasiały na działce m.in. rzodkiewkę, bazylię, marchew, fasolę oraz sałatę. Donice zagospodarowały głównie kwiatami i roślinami miododajnymi. Zasadziły też krzewy malin. Przez cały czas trwania zajęć bardzo chętnie uczestniczyły w pracach pielęgnacyjnych. Dużo radości dawało podlewanie roślin, pielenie chwastów, dbanie o porządek i estetykę na działce. Najwięcej przyjemności sprawiło im konsumowanie samodzielnie wyhodowanych warzyw, co przedstawiają załączone zdjęcia. Młodzi ogrodnicy nauczyli się w tym roku szkolnym przede wszystkim odróżniania chwastów od roślin użytkowych, sposobów wysiewu nasion oraz pielęgnacji posianych i posadzonych roślin.  Dzieci wyraziły chęć uczestnictwa w zajęciach ekologiczno-przyrodniczych w przyszłym roku szkolnym.

Prace w ogródku są działaniem długofalowym, wymagającym nakładu pracy, finansów i cierpliwości. W ciągu następnych lat będziemy pracować nad tym, aby ogród stawał się coraz piękniejszy, jak najlepiej służył naszym uczniom, a także spełniał założone cele dydaktyczne i wychowawcze.

Tekst i zdjęcia: Ewelina Łuka-Małecka