W dniu 21 kwietnia 2022 r. po długiej przerwie związanej z pandemią odbyła się kolejna sesja w Urzędzie Miejskim w Wyrzysku. Obrady III sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Wyrzysku otworzyła i powitała gości przewodnicząca –  Pola Badura, uczennica Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku.

          W dalszej części spotkania swoje sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnej złożyła przewodnicząca MRM oraz poszczególne komisje rady. Widać spore zaangażowanie w licznych przedsięwzięciach lokalnych i to napawa dużym optymizmem.  Podczas obrad młodzi radni zostali zaznajomieni z propozycją zlotu młodzieżowych rad w Szydłowie. Jak zwykle ważnym punktem sesji były wystąpienia zaproszonych gości, którzy w barwny i  intrygujący sposób przedstawili swoje tematy. Najpierw głos zabrała p. Alina Kwiatkowska z CKZiU w Wyrzysku, która przedstawiła raport na temat sytuacji bezrobocia w gminie Wyrzysk, deficytowych zawodach i zapoznała obecnych z ofertą edukacyjną szkoły ponadpodstawowej z Wyrzyska. W dalszej części obrad głos zabrała skarbnik Gminy Wyrzysk p. Teresa Mikołajczak, która wprowadziła młodych rajców w tajniki powstania budżetu, omówiła plany finansowe, dyscyplinę budżetową i inne niełatwe terminy związane z księgowością. W tej części swoje spostrzeżenia dodał także p. Jacek Wiśniewski – zastępca burmistrz Wyrzyska. Z dużym zaciekawieniem radni wysłuchali bardzo interesującej opowieści o swojej twórczości i o ziemi wyrzyskiej   lokalnego poety p. Zdzisława Seroki. Nasz gość przedstawił z imion wszystkich radnych, pogratulował MRM znaczących osiągnięć i życzył dalszych sukcesów. Na koniec przedstawił fragmenty dwóch swoich wierszy. Warto dodać, iż p. Zdzisław Seroka opublikował trzy książki  tematyką obejmujące Wyrzysk i okolice,  w których zawarł 200 wierszy. Z kolei Aleksandra Bystrzycka – radna Rady Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki pełniąca w MRM rolę pełnomocnika ds. innowacyjności i promocji opowiedziała o kulisach spotkania prezydium rady z p. Martą Kubiak – poseł na Sejm RP i przedstawiła informacje ze swojej działalności w RDiM. Warto odnotować, iż Ola w RDiM została wybrana wiceprzewodniczącą ds. Rad Młodzieżowych w Komisji Dialogu i Współpracy. Poinformowano także o najbliższych planach związanych z obchodami świąt majowych oraz o współpracy z OSiR w Wyrzysku m.in. o pomocy w Gminnym Pikniku Rodzinnym i 22.edycji Biegu „Olka”.

 Na tym obrady zakończono.

                                                                                                         R. Sell

Zdjęcia: Piotr Brzezinski