W poniedziałek 22 listopada 2021r. w  Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbył się X Konkurs Pięknego Czytania dla klas II-IV. Uczestników i członków komisji powitała wicedyrektor szkoły p. Magdalena Wachowska. „Nauczcie się kochać to, co prawdziwe, dobre i piękne”. Tymi słowami Jana Pawła II określiła książki i umiejętność czytania. Zauważyła, że konkurs doskonale wpisał się w trwający w szkole Tydzień Poprawnej Polszczyzny. Zachęciła do częstszego odwiedzania biblioteki szkolnej w celu wypożyczania nieznanych książek.

Głównym celem konkursu było kształtowanie umiejętności pięknego czytania prozy i rozbudzanie wrażliwości na piękno słowa i literatury. Choć wszyscy uczniowie skupili się na poszukiwaniu nowatorskich interpretacji czytanego tekstu i doskonale zaprezentowali swoje umiejętności czytelnicze, tylko niektórzy stanęli na  podium. Komisja oceniająca w składzie:  p. Katarzyna Chyła, p. Małgorzata Jakóbek,  p. Magdalena Chwaliszewska, p. Alina Czekała – Skrzypczak skrupulatnie oceniała  osiągnięcia uczniów według ustalonych kryteriów.  Były to: prawidłowa wymowa, swoboda czytania, intonacja, głośność czytania, bezbłędność. Uczestnicy zostali ocenieni w trzech kategoriach wiekowych, czyli klasy drugie, trzecie  i czwarte. I miejsce i tytuł Mistrza Pięknego Czytania na poziomie klas drugich zajęła Klaudia Tomaszewska, II miejsce – Zofia Barcikowska, III miejsce – Dawid Meller. W kategorii klas trzecich I miejsce przypadło Wiktorii Nastałej, II miejsce – Zofia Bochat, III miejsce w tej kategorii zajęła Melania Wawrzyniak. W klasach czwartych najlepiej czytający to Cezary Grochowski, na  II miejscu uplasowała się  Magdalena Nalewajska, III miejsce otrzymał Filip Francikowski. Prowadząca konkurs p. Kamila Pufahl pochwaliła uczniów za bardzo dobre opanowanie sztuki czytania i wyraziła uznanie za odwagę występowania przed publicznością.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. W przekonaniu, że książki to najlepsi nasi przyjaciele obiecaliśmy sobie spotkać się znów za rok.

                                                                                                           Tekst i zdjęcia: K. Pufahl