„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć 
wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna” 
Św. Jan Paweł II
Powyższe słowa stały się przewodnią myślą inauguracji nowego roku szkolnego 2021/2022 z udziałem pocztu sztandarowego w czasie mszy św. i uroczystości na szkolnym boisku.
Mszę św. w intencji uczniów, nauczycieli, pracowników, rodziców w kościele parafialnym pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku odprawił ks. Waldemar Indycki – wikariusz, nauczyciel religii w naszej szkole.
Społeczność szkolną- uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców powitała dyrektor p. Danuta Buryta-Arndt. Swoje słowa skierowała do uczniów, życząc im wspaniałego odkrywania tajemnic wiedzy, zdobywania i doskonalenia umiejętności oraz kreatywności i odważnego kroczenia w labiryncie nauki. Najmłodszym, pierwszoklasistom, życzyła sukcesów, radości i uśmiechu na co dzień. Podkreśliła, że szkoła będzie dla nich miejscem, w którym spotkają miłych rówieśników, wspaniałych nauczycieli oraz zawiążą wieloletnie przyjaźnie. Uczniom najstarszym, ósmoklasistom, życzyła dużo wiary w siebie i swoje możliwości, zdobywania wysokich ocen, rozwoju zainteresowań i pasji oraz wspaniałych przyjaźni. Nauczycielom, pracownikom i rodzicom życzyła owocnej, efektywnej współpracy, wzajemnego wsparcia oraz aby każdy dzień przynosiłim radość, jak najmniej stresu i rozczarowań, dużo zapału i optymizmu.
Dyrektor p. Danuta Buryta-Arndt nawiązała do 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej, podkreślając pamięć o bohaterstwie, poświęceniu biorących w niej udział młodych ludzi i dzieci oraz szacunek do ich postaw, dojrzałych decyzji, dzięki którym możemy cieszyć się dzisiaj wolnością.
Głos zabrała również przewodnicząca Rady Rodziców p. Patrycja Szałkowska, która życzyła uczniom wielu sukcesów, wytrwałości, jak najlepszych wyników, a rodzicom i nauczycielom satysfakcji z dzieci.
Po odśpiewaniu hymnu szkoły i odprowadzeniu pocztu sztandarowego uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.
Przedstawiciele naszej szkoły z pocztem sztandarowym, dyrektor p. Danuta Buryta-Arndt, wicedyrektorzy p. Małgorzata Dróbka- Jiers i p. Magdalena Wachowska, p. Katarzyna Jaśkiewicz, p. Anna Muszyńska, p. Agnieszka Spirydow oraz zuchy z Gromady „Białe Wilczki” i harcerze z drużyny „Sokoły” im. Franciszka Muracha, na zaproszenie p. Burmistrz Wyrzyska Bogusławy Jagodzińskiej wzięli udział w uroczystości złożenia wiązanek i zapalenia zniczy pod pomnikiem zamordowanych przez hitlerowców w listopadzie 1939r. mieszkańców Wyrzyska. W uroczystości uczestniczył także zarząd Rady Rodziców naszej szkoły. Harcerze z drużyny „Sokoły” pełnili honorową wartę przy pomniku.

SP Wyrzysk

Złożenie kwiatów pod pomnikiem- zdjęcia: Rafał Głyżewski