„Zacną rzeczą jest uczyć się,
lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”
Mark Twain

Szanowni Państwo,
Drodzy Nauczyciele

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej serdecznie dziękuję za pracę, zaangażowanie i wysiłek, jakie każdego dnia wkładacie Państwo w uczenie, wychowanie i kształtowanie dzieci i młodzieży Wielkopolski.

Proszę przyjąć wyrazy uznania za wytrwałe podążanie drogą powołania, pełną trudu i wyzwań, często wyboistą, nierzadko krętą, szczególnie w obecnych warunkach, której jednak cel, jakim jest „młodzieży chowanie” warty jest każdego wysiłku, ponieważ  to właśnie dzisiejsi Państwa wychowankowie tworzyć będą za chwilę kształt naszego społeczeństwa.

W tym szczególnym dniu, życzę wszystkim nauczycielom i pracownikom oświaty wszystkiego co najlepsze, pełni rozwoju zawodowego, idącego w parze z radością nauczania i satysfakcją z wyników i osiągnięć własnych oraz uczniów.

Życzę zdrowia, pogody ducha, życzliwości płynącej z otoczenia, pasji oraz entuzjazmu. Życzę również wiary w znaczenie i sens Państwa trudnej i wymagającej, ale jakże zacnej, misji, nie tylko przekazywania wiedzy, ale też kształtowania charakterów.

Jestem przekonany, że wielkopolska oświata, poparta tradycją etosu pracy u podstaw, oparta na relacji mistrz – uczeń, może znów stać się inspiracją i przykładem kształtowania odpowiedzialnych i mądrych obywateli naszej Ojczyzny, czego nam wszystkim z całego serca życzę.

Pozostaję z wyrazami szacunku.

Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Życzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty Roberta Gawła dla wszystkich pracowników oświaty województwa wielkopolskiego dostępne również na: https://tiny.pl/74mpl

Poznań, 14 października 2020 r.