http://ko.poznan.pl/rodzice_uczniowie/ko nkursy_olimpiady_turnieje/pozostale_konk ursy/2020/07/konkurs-fotograficzny-wakac je-z-rodzina-to-jest-to/#
Konkurs fotograficzny „Wakacje z rodziną, to jest to!”

Wojewoda Wielkopolski zaprasza dzieci i młodzież z wielkopolskich szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym pn. „Wakacje z rodziną, to jest to!”.

Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w pierwszym tygodniu października, a zwycięzcy zostaną uhonorowani atrakcyjnymi nagrodami.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w Regulaminie Konkursu dostępnym na stronie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Zdjęcia konkursowe można przesyłać wyłącznie na adres e-mail: konkursfotograficzny@poznan.uw.gov.pl, w terminie do 15 września 2020 r.