Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania (800 12 12 12) oraz czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów. Dzięki tym dwóm kanałom dziecko uzyskać może natychmiastowe wsparcie, podzielić się swoimi przeżyciami i wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów.

Więcej informacji znajduje się w liście skierowanym do Dyrektorów szkół przez Rzecznika Praw Dziecka.

Załączniki

 List do Dyrektorów szkół o telefonie zaufania i czacie

Data: 2020-12-10, rozmiar: 239 KB

Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni

Rodzice i dzieci w cyfrowym świecie

http://ko.poznan.pl/kuratorium/aktualnosci_kurator/2020/12/dzieciecy-telefon-zaufania-i-czat-internetowy-dla-mlodych-ludzi/